dangky3g

Cach dang ky D10 mang Vinaphone 1 ngay


Thue bao co nhu cau su dung Internet khong lien tuc, neu nhu dang ky 3g Vinaphone co chu ky 1 thang se kha phi pham ve tai chinh do do cac goi 3g 1 ngay D10 cua Vinaphone la 1 su thay the vo cung hop ly.
Co ngay 3GB data su dung moi ngay chi voi 10.000d that la qua hap dan dung khong nao. Va sau day la thong tin huong dan dang ky goi D10 cua Vinaphone.

dang-ky-goi-3g-ngay-d10-mang-vinaphone

Thong tin chi tiet goi cuoc 3G ngay D10 Vinaphone

Doi tuong dang ky: Thue bao Vinaphone dang hoat dong va nhan duoc tin nhan moi dang ky goi D10 tu nha mang Vinaphone

Pham vi ap dung: Toan quoc

Cach dang ky goi D10

De tan huong uu dai hap dan ma goi cuoc 3G D10 mang lai, ban chi can soan tin nhan voi cu phap  don gian

DK D10 gui 888

Cuoc phi dang ky: 10,000d

Chu ky su dung: 1 ngay

Uu dai: Tang 3GB data toc do cao

Luu y:

Goi 3G ngay D10 la goi 3G gioi han luu luong su dung, chinh vi vay khi su dung het uu dai data thi Vinaphone se tinh phi phat sinh ngoai goi la 25d/50KB

– De han che tinh trang phat sinh phi su dung ngoai goi, trong qua trinh su dung goi D10 ban nen thuong xuyen kiem tra luu luong data con lai cua goi 3g vina thuong xuyen thong qua cu phap DATA gui 888.

Goi 3G ngay D10 co uu dai data kha khung, dac biet thich hop voi cac thue bao co nhu cau su dung dich vu 3G trong mot so thoi diem nhat dinh nhu khi di cong tac, du lich ngan ngay. Neu co nhu cau su dung lau dai, ban nen dang ky nhung goi cuoc co chu ky su dung dai hon  de khong phai gia han goi cuoc nhieu lan va tiet kiem chi phi su dung.

Chi tiet thong tin ve goi 3g vinaphone D10 1 ngay, ban hay goi den tong dai VinaPhone: 9191 de duoc ho tro nhe.

Chuc cac ban dang ky thanh cong va co nhung trai nghiem tuyet voi voi uu dai hap dan ma goi 3G ngay D10 Vinaphone mang lai.

29.04.2017 - dangky3g - autor: dangky3g - 231x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744