dangky3g

Chi tiet khuyen mai 100 data vinaphone 24 va 25/4/2017

Thuong ngay thue bao tham gia dang ky mang 3g cua vina chi nhan duoc uu dai dung bang goi data ma goi mang lai nhung neu quy khach tien hanh dang ky 3g Vinaphone trong ngay 24 va 25/4 se duoc nhan doi data cua goi nua day.
Khuyén mãi Vina ngày 24-25/4 nhan doi data, nhan doi niem vui khi thue bao tham gia dang ky goi big data vinaphone ngay trong thoi gian han dinh cua chuong trinh khuyen mai. Vay cu the, chuong trinh khuyen mai duoc trien khai nhu the nao? Quy khach se duoc cung cap thong tin chi tiet nhat ngay trong bai viet nay day.

Vinaphone khuyen mai NHAN DOI dung luong cac goi 3G BIG ngay 24 va 25/4

Vinaphone tang 100% dung luong dang ky cac goi 3G BIG ngay 24 va 25/4/2017

Vinaphone uu dai nhan doi dung luong data toc do cao cho nhung khach hang dang ky cac goi 3G BIG trong ngay 24 va 25/4/2017.

Trong thoi gian dien ra chuong trinh khuyen mai, khach hang tra truoc Vinaphone khi thuc hien dang ky thanh cong mot trong cac goi cuoc 3G BIG, gom: BIG70, BIG100, BIG200 hoac BIG300 se duoc chinh sach uu dai nhu sau:

  • Cong them 100% dung luong data toc do cao cua goi trong 1 chu ky (tuc 30 ngay).
  • Gia cuoc dang ky goi van giu nguyen nhu ban dau.

De dang ky 3G Vina nhan uu dai tu chuong trinh, thue bao thuc hien theo 02 buoc:

Buoc 1: Soan tin nhan dang ky: DV [Ten goi cuoc] gui 8069.

Buoc 2: Tien hanh xac nhan dang ky qua cu phap: Y [Ma xac nhan] gui 1543. Ma xac nhan se duoc he thong gui ve thue bao qua sms ngay sau khi yeu cau dang ky goi cuoc duoc gui di thanh cong. Vi du: Ma xac nhan la 10, khach hang soan Y 10 gui 1543 de hoan tat viec dang ky.

Thong tin uu dai cac goi 3G duoc ap dung khuyen mai trong chuong trinh

Chuong trinh khuyen mai 100% dung luong 3G Vinaphone ngay 24 – 25/4 duoc trien khai danh cho thue bao dang ký các gói BIG DATA Vinaphone duọc nhà mạng triẻn khai trong thòi gian gàn day. Chi tiet dang ky va noi dung uu dai cu the tung goi, khach hang co the tham khao them o bang sau:

Ten goi Cu phap sms dang ky Data goi (Tinh gom KM) Gia cuoc goi Cuoc phat sinh BIG70 DV BIG70 gui 8069 3.2GB 70.000d – 30 ngay Tu khoa ket noi khi het dung luong. BIG100 DV BIG100 gui 8069 5GB 100.000d – 30 ngay BIG200 DV BIG200 gui 8069 11GB 200.000d – 30 ngay BIG300 DV BIG300 gui 8069 20GB 300.000d – 30 ngay

Dac biet, khi su dung het dung luong mien phi cua cac goi 3G BIG nay, thue bao se khong bi he thong tu dong tru phi ma chi can mua them dung luong bo sung cho goi tu cac goi X15, X25, X35 de tiep tuc dung mang toc do cao.

Chi tiet chuong trinh khuyen mai 100% dung luong dang ky 3G Vinaphone ngay 24 – 25/4/2017

  • Pham vi chuong trinh: Toan quoc.
  • Thoi gian ap dung: Tu 0h00 ngay 24/4 den het 24h00 ngay 25/4/2017.
  • Doi tuong tham gia: Tat ca cac khach hang la thue bao di dong tra truoc dang hoat dong va chua dang ky cac goi 3G Vinaphone thuoc nhom BIG DATA.
  • Dieu kien huong uu dai: Trong thang 2 va 3/2017, thue bao phai co cuoc tieu dung cho dich vu data 3G duoi muc 70.000 dong/thang.
  • Danh muc cac goi 3G Vinaphone khuyen mai: BIG70, BIG100, BIG200 va BIG300.

Nhung luu y can nho khi tham gia chuong trinh

+ De biet thue bao Vinaphone dang su dung co du dieu kien tham gia chuong trinh va huong uu dai hay khong, khach hang hay lien he truc tiep tong dai Vinaphone de duoc giai dap (Goi: 9191 – Cuoc phi: 200d/phut).

+ Khach hang co the tuy y lua chon dang ky mot trong 4 goi cuoc 3G Vinaphone nam trong danh sach de duoc huong khuyen mai.

+ Chinh sach uu dai tu chuong trinh chi co hieu luc trong 01 chu ky dau tien (30 ngay), sau khuyen mai, goi cuoc duoc tu dong gia han va quay ve voi muc uu dai nhu ban dau.

Cam on khach hang da danh thoi gian theo doi bai viet, chuc quy khach dang ky thanh cong va co nhung trai nghiep tuyet voi cung dich vu 3G Vinaphone.

25.04.2017 - dangky3g - autor: dangky3g - 273x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744