dangky3g

Cu phap DK goi 3G Mimax cua Vina


La 1 trong nhung su lua chon de dang ky 3g Vinaphone huu dung nhat hien nay khong mọt ai khong biet do la dang ky Mimax Vinaphone. Voi cac tinh nang ma goi 3G Vinaphone nay mang lai cuc ky phu hop cho cac thue bao khong co dieu kien dang ky cac goi 3G Data khung gia tien cao. Quy khach hay danh them chut it thoi gian de tim hieu ro hon ve cac uu dai cua goi MAX Vinaphone duoc trinh bay ngay ben duoi.

Dang ky goi 3G MAX Vinaphone 70,000d, 600MB data 

Hiẹn tại day là goi cuoc 3G tron goi co cuoc phi dang ky re nhat cua Vinaphone goi 3G Max la su lua chon hang dau cua cac thue bao Vinaphone co nhu cau truy cap 3G va muon tiet kiem chi phi su dung.

De dang ky goi MAX Vinaphone ban chi can soan tin nhan voi cu phap :

DV MAX gui 8069

Khi soan tin gui thanh cong, tong dai 1543 gui phan hoi ma xac nhan viec dang ky goi Max cua thue bao, ban chi can soan theo huong dan: Y ma-xac-nhan gui ve 1543 (mien phi) de hoan thanh viec dang ky Max.

*   Vi du, voi ma xac nhan la 10, ban chi can soan: Y 10 gui 1543.

Cuoc phi dang ky : 70,000d

Chu ky su dung: 30 ngay

Toc do truy cap:  18 Mbps/5Mbps

Doi tuong dang ky : Thue bao Vinaphone dang hoat dong hai chieu va chua dang ky su dung goi 3G nao khac tai thoi diem dang ky goi MIMAX Vinaphone va co so du tai khoan toi thieu 70,000d

Pham vi trien khai: Toan quoc

Goi cuoc MAX Vinaphone mang den cho ban nhieu uu dai thiet thuc:

– Tang ngay 600MB data toc do cao tha ho xem phim, luot web, choi game, online Facebook suot 30 ngay trong thang.

– Mien phi phat sinh khi su dung het data uu dai .

– Duoc mua them data su dung voi cac goi bo sung data X19 va X29, ban se co dung luong toc do cao lan luot 350MB va 500MB. Soan tin: DK ma_goi gui 888 neu ban muon mua them dung luong voi gia cuoc lan luot la 19.000d va 29.000d.

– Goi cuoc MAX co tinh nang gia han tu dong khi sang chu ky moi nen ban se khong phai dang ky lai nhieu lan neu co nhu cau su dung lau dai.

Luu y:

– Ban nen tat 3G khi khong su dung de tranh that thoat dung luong uu dai gay lang phi va lam goi cuoc ha bang thong nhanh hon.

– De kiem soat viec su dung cua minh ban hay soan tin  DATA gui 888 de kiem tra dung luong data con lai cua goi.

– Cac thue bao sinh vien sẽ duọc dang ký gói max sinh vien Vinaphone voi gia re hon chi 50,000d/thang hoac co thue bao nhan uu dai chi voi 25.00d/thang voi cung cu phap dang ky.

Voi goi cuoc 3G tron goi MAX Vinaphone viec su dung dich vu 3G cho de yeu that de dang va tiet kiem dung khong nao? Neu nhu cau su dung cao hon ban co the dang ky cac goi 3G tron goi co uu dai cao nhu Max100, Max200 de dam bao nhu cau su dung.

Chuc cac ban co nhung giay phut giai tri va lam viec hieu qua khi dang ky goi cuoc 3G MAX Vinaphone.

21.04.2017 - dangky3g - autor: dangky3g - 214x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744