dangky3g

Thong tin khuyen mai Mobifone nap the ngay vang vao ngay 4/5/2017


Tai khoan thue bao se rung rinh de phuc vu cho moi nhu cau su dung nhu goi thoai, sms hay dang ky 3g Mobi ngay sau khi quy khach tham gia thanh cong chuong trình khuyen mai Mobi ngay 4/5/2017 toi day.
Quy khach co thay rang su chon lua su dung mang Mobifone la 1 su chon lua hop ly khong. Hãy canh me dúng thòi gian khuyén mãi và tién hành nạp thẻ nang cao tài khoản của mình quý khách nhé.

Khuyen mai Mobifone tang 50% gia tri the nap ngay 4/5/2017

Mobifone khuyen mai toan quoc tang 50% gia tri the nap ngay 4/5/2017

Huong them 50% gia tri nap tu Mobifone trong ngay 5/4/2017.

La mot chuong trinh khuyen mai toan quoc dinh ky hang thang vi the, khach hang Mobifone khi nap tien vao tai khoan thue bao tra truoc trong ngay 4/5 se duoc huong chinh sach uu dai nhu sau:

– Cong ngay vao tai khoan khuyen mai 50% gia tri nap, trong do:

  • 25% gia tri tang them cong vao tai khoan khuyen mai KM2 (dung goi thoai + nhan tin sms noi mang Mobifone.
  • 25% gia tri tang them cong vao tai khoan khuyen mai KM3 (dung goi thoai + nhan tin sms lien mang.

Nhan doi gia tri ngay su dung cho khach hang nap the la thue bao tra truoc goi cuoc MobiCard (Dieu kien: Sau nap the, so du trong tai khoan chinh phai > 0 dong).

Theo do, khuyen mai Mobifone ngay 4/5 khong gioi han so lan nap the va khong phan biet menh gia, do do, khach hang co the nap bao nhieu tuy thich va tat ca cac lan nap deu se duoc tinh uu uu dai tu chuong trinh.

Luu y: Tien khuyen mai 50% se duoc cong ngay sau khi nap the va co thoi han su dung tinh theo tai khoan chinh. Vi vay, neu bam cu phap: *101# de kiem tra ma chua thay, quý khách hãy gọi tói tong dai cskh mobifone: 9090 dẻ kiẻm tra (cuoc phi: 200d/phut).

Thong tin chuong trinh Mobifone khuyen mai 50% gia tri the nap ngay 4/5/2017

  • Pham vi trien khai: Tren toan quoc.
  • Thoi gian ap dung: Trong vong 24h, ngay 4/5/2017.
  • Khach hang tham gia: Thue bao di dong tra truoc dang hoat dong 02 chieu, khoa 01 chieu hoac khoa 02 chieu trong thoi gian cho kich hoat. Chuong trinh khong bao gom cho thue bao Fast Connect tra truoc (sim 3G Mobifone).

Ben canh do, chuong trinh cung ap dung chinh sach khuyen mai cho tat ca cac hinh thuc nap the, nap tien Mobifone hien hanh, nen khach hang co the tu do lua chon mot cach nap ma minh cam thay thuan tien nhat.

Voi mot tai khoan doi dao so huu duoc sau khi nap the, neu co nhu cau giai tri, cap nhat tin tuc hay luot Facebook, Zalo thuong xuyen tren dien thoai, khach hang se can den su bo tro tu mot goi 3G Mobifone de tiet kiem toi da chi phi.

Cac goi 3G Mobifone goi y cho khach hang sau khi nap the

Goi cuoc Huong dan dang ky Gia goi Data uu dai Cuoc phat sinh Han dung M70 DKV M70 gui 9084 70.000d 1.6GB Tu ngat ket noi khi het dung luong 30 ngay M90 DKV M90 gui 9084 90.000d 2.1GB 30 ngay M120 DKV M120 gui 9084 120.000d 3GB 30 ngay

Chuc quy khach hang nap the thanh cong va luon so huu mot tai khoan rung rinh.

28.04.2017 - dangky3g - autor: dangky3g - 228x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744