Trénink a fitness

Ondra Cink a watty v Novém Městě

Ondra Cink a watty v Novém Městě

Trénink a fitness

Alltraining Cycling Academy - obratnost a technika

Alltraining Cycling Academy -  obratnost a technika

Trénink a fitness

Ondra Cink, Nino Schurter a watty z Albstadtu

Ondra Cink, Nino Schurter a watty z Albstadtu

Trénink a fitness

Alltraining Cycling Academy - rychlost, síla a dynamika

Alltraining Cycling Academy - rychlost, síla a dynamika

Trénink a fitness

Alltraining Cycling Academy - Rozvoj síly a kondice

Alltraining Cycling Academy - Rozvoj síly a kondice

Trénink a fitness

Alltraining Cycling Academy - šetřím energii a pálím tuky

Alltraining Cycling Academy - šetřím energii a pálím tuky

Trénink a fitness

Alltraining Cycling Academy - zátěžový test a tepová frekvence

Alltraining Cycling Academy - zátěžový test a tepová frekvence

Trénink a fitness

Alltraining Cycling Academy - Cyklistické oblečení

Alltraining Cycling Academy - Cyklistické oblečení
Zobrazit další články