ERV pojišťovna
ABB MTB CUP 2013

ABB MTB CUP 2013

Náročný a jeden z mála opravdových horských závodů v oblasti Jizerských hor je plný stoupání i sjezdů a vede méně známými, ale krásnými lokalitami bez "panelů". Trasa zavede závodníky na pět jizerskohorských rozhleden – Bramberk, Slovanka, Královka, Tanvaldský Špičák, Černá Studnice.

Je připraven i kratší okruh o délce 33 km pro sportovní pohodáře.

Disciplína:XCM
Datum konání:SO 25. 5. 2013
Místo konání:Jablonec nad Nisou, Česko
WWW stránky závodu:www.abbcup.cz

Propozice závodu

Termín: Sobota 25. 5. 2013

Místo: Areál ABB s.r.o., Elektro–Praga v Jablonci nad Nisou, Resslova 3

Pořadatel: ABB s.r.o., Elektro–Praga

Realizace,sponzoring:SUNDISK s.r.o., www.sundisk.cz, info@sundisk.cz, tel.: +420 485 100 500

Trasy: 54 km velký okruh

33 km malý okruh

dětské závody 3 a 6 km.

Prezence: Pátek 24. 5. 2013, 15.00–18.00 hodin, sobota 25. 5. 2013, 7.00–9.00 hodin, dětské kategorie v průběhu dne až do 12.30 hodin

Prezence před areálem ABB s.r.o., Elektro-Praga – Resslova 3, Jablonec

Start: 10.30 hodin – areál ABB s.r.o., Elektro-Praga v Jablonci n. N.

Start závodu proběhne ve dvou vlnách, první vystartují závodníci na trati 54 km.

S časovým odstupem cca 15 min vystartují závodníci na kratší trať.

Dětské závody budou odstartovány v 13.00 hodin.

Cíl: Areál ABB s.r.o., Elektro-Praga, časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je 15.45 hodin.

Odstoupení ze závodu je startující povinen nahlásit nejbližšímu pořadateli.

Přihlášky: Přihlásit se mohou osoby starší 18 let, mladší mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (formulář bude připraven na prezenci v místě závodu, nebo je možné jej stáhnout z webu a zaslat poštou).

A) online na www.abbcup.cz do 20. 5. 2013 do 12.00 hodin.

B) osobně v kanceláři SUNDISK s.r.o., Podhorská 670/8, Jablonec n. N. do 20. 5. 2013,

po – pá 8.00–16.00 hod. (tel.: 485 100 500)

C) při prezenci v místě konání závodu

Pamětní tričko získají pouze závodníci, kteří se přihlásí do 15. 5. 2013 (včetně).

Na internetu je možné ověřit již zaregistrované přihlášky.

Startovné: 145 Kč – trať 54 km, 145 Kč – trať 33 km, dětské závody zdarma

390 Kč – při přihlášení na místě

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze při zaslání písemné odhlášky do 20. 5. 2013 (možno zaslat i emailem), storno poplatek 100 Kč.

Startovné zahrnuje: Zdravotní a pořadatelskou službu, měření časů a zpracování výsledků elektronickou časomírou, technický servis, občerstvení v průběhu závodu (2×) a v cíli (guláš, pivo/nealko), startovní číslo, pamětní tričko (při přihlášení do 15. 5.), mytí kol a hlavně radost ze závodu v nádherném prostředí Jizerských hor!

Bankovní spojení: 193691492/0300 – ČSOB Jablonec nad Nisou.

Startovné uhraďte do 7 dnů po odeslání přihlášky (nejpozději do 22. 5. 2013).

Jako variabilní symbol uveďte vaše datum narození ve tvaru:

rrmmdd (příklad: 3. 4. 1975 = 750403)

Kategorie: Trasa 54 km Trasa 33 km

M18 (muži 17–18 let) M16 (muži 14–16 let)

ELITE M18 (muži 17–18 let)

M20 (muži 19–29 let) M20 (muži 19–29 let)

M30 (muži 30–39 let) M30+ (muži nad 30 let)

M40 (muži 40–49 let)

M50+ (muži nad 50 let) Z18 (ženy 14–18 let)

Z18 (ženy 17–18 let) Z20 (ženy 19–29 let)

Z20 (ženy 19–29 let) Z30+ (ženy nad 30 let)

Z30+ (ženy nad 30 let)

TÝM (viz níže)

ELITE = Muži Elite 19 a více let – pouze s licencí ČSC nebo UCI.

TÝM (družstva) = tým jedoucí pod společným názvem (klub), který má alespoň 3 členy jedoucí v libovolné kategorii na trati 54 km (každý člen může jet v jiné kategorii). Zařazení do soutěže týmů je nutno označit při podání přihlášky k závodu. Výsledný čas týmu je určen jako součet časů 3 nejrychlejších členů týmu jedoucích na trati 54 km.

Pokud nebudou ve vypsané kategorii minimálně 4 závodníci/e, bude tato kategorie sloučena k nadřazené /“starší“/ kategorii. O případném sloučení kategorie rozhodne vedení závodu a bude závodníky/nice informovat před startem do závodu.

Rozhodující pro zařazení do kategorie je rok narození.

Volitelné kategorie: ABB (zaměstnanci ABB, bez rozdílu věku a pohlaví)

ABB VIP (Partneři a VIP ABB, bez rozdílu věku a pohlaví)

Závodník zvolí, pokud splňuje podmínky pro tyto kategorie, přihlášení je možné pouze do 20. 5. 2013.

Dětské kategorie: M9 (chlapci, ročník narození 2004 a mladší) – délka trasy 3 km

M13 (chlapci, ročník 2003–2000) – délka trasy 6 km

Z9 (dívky, ročník narození 2004 a mladší) – délka trasy 3 km

Z13 (dívky, ročník 2003–2000) – délka trasy 6 km

Ceny: Vyhlášení vítězů – areál ABB s.r.o., Elektro-Praga 25. 5. 2013 v 16.00 hod.

Prize money (pouze trať 54 km):

MUŽI – 1. místo – 5 000 Kč (nejrychlejší bez ohledu na kategorie)

ŽENY – 1. místo – 5 000 Kč (nejrychlejší bez ohledu na kategorie)

ELITE – 1. místo – 5 000 Kč, 2. místo – 3 000 Kč, 3. místo – 2 000 Kč, 4. místo – 1 500 Kč a 5. místo – 1 000 Kč

M30 – 1. místo – 3 000 Kč, 2. místo – 2 000 Kč, 3. místo – 1 000 Kč

Z30 – 1. místo – 3 000 Kč, 2. místo – 2 000 Kč, 3. místo – 1 000 Kč

Věcné ceny – první tři v každé další kategorii obdrží hodnotné věcné ceny.

Vyplacení/předání cen je vázáno na osobní přítomnost závodníka!

Tombola: Pro všechny účastníky je připravena tombola – losování hlavních cen po vyhlášení vítězů, v minulých letech si vítězové mimo jiné odnesli horská kola Specialized či BeMi.

Výsledky: Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně. Oficiální výsledky budou zveřejněny

do 24 hodin po ukončení závodu na webových stránkách závodu.

Protesty: Protest lze podat pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději však do 14.15 hod. dne 25. 5. 2013 v kanceláři závodu při vkladu 500 Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

Zdravotní zajištění: Horská služba Jizerské hory

Kontakty a informace:www.abbcup.cz

e-mail: abbcup@sundisk.cz

tel.: +420 604 271 437

+420 485 100 500

Ředitel závodu: Petr Bažant, petr.bazant@sundisk.cz, +420 604 271 437

Technická realizace: SUNDISK s.r.o., www.sundisk.cz, info@sundisk.cz, +420 485 100 500

Podmínky účasti: Závodí se podle rozpisu tohoto závodu. Každý účastník stvrzuje svým podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře, že si přečetl propozice tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý, k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať včetně všech průjezdních kontrol. Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské kolo nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám.

Závod se jede za plného silničního provozu!

Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Účastník závodu je povinen projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo, elektronický čip a na hlavě plnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu.

Ochranná přilba je povinná!

V cíli je povinen odevzdat elektronický čip pořadateli, jinak nebude klasifikován.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností.

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodů, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie apod.), startovné se nevrací.

Účastníci mladší 18 let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce.

Prosba pořadatelů: Závod je veden z části v CHKO Jizerské hory, proto dodržujte pokyny pořadatelů, nepoškozujte přírodu a jezděte výhradně po vyznačené trase. Na veřejných komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.

V Jablonci nad Nisou, 20. 3. 2013

Účastníci

jaroslav.kredl.9
25.05.2013 - typ závodu: XCM - autor: petr.bazant@gmail.com - 2608x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744