ERV pojišťovna

Knauf Pahorek MTB - 4.ročník - 2015

Knauf Pahorek MTB 4.ročník - 2015

Disciplína:XC
Datum konání:SO 06. 6. 2015
Konec závodu:20. 6. 2015
Místo konání:Letňanský lesopark, Česko
WWW stránky závodu:pahorekmtb.cz

Propozice závodu

Typ závodu
MTB závod (XC)

Pořadatel závodu
KBELY Cycling Team

Ředitel závodu
Miroslav Svoboda

Telefon na ředitele závodu
603 418856

E-mail na ředitele závodu
miroslav.svoboda@kbelycyclingteam.cz

Termín konání závodu
Sobota 20.6.2015

Místo prezentace
Letňanský lesopark Toužimská ul. Praha 9

Čas zahájení prezentace
9:30 hodin

Čas ukončení prezentace
10:45 hodin

Místo startu závodu
Letňanský lesopark

Čas startu závodu
11:00 hodin

Místo cíle závodu
Letňanský lesopark

Trasa závodu
100% terénhttp://www.mapy.cz/s/fLIN

Dětské kategorie
Kluci a holky – nejmladší: ročník narození 2011 a mladší
Kluci a holky – předškoláci: ročník narození 2009 až 2010
Kluci a holky – mladší žáci 1: ročník narození 2007 až 2008
Kluci a holky – mladší žáci 2: ročník narození 2005 až 2006
Kluci a holky – starší žáci 1: ročník narození 2003 až 2004
Kluci a holky – starší žáci 2: ročník narození 2001 až 2002

Celková délka závodu pro dětské kategorie

Kategorie Kluci a holky ročník 2011 a mladší – 

krátký okruh na zpevněném povrchu. 

Ostatní kategorie – okruhy v terénu a s délkou 

přizpůsobenou jednotlivým kategoriím.

Kategorie dospělých
Junioři: ročník narození 2000 až 1997 a event. mladší
Muži A:ročník narození 1996 až 1986
Muži B: ročník narození 1985 až 1976
Muži C: ročník narození 1975 až 1966
Muži D: ročník narození 1965 až 1956
Muži E: ročník narození 1955 a starší
Juniorky: ročník narození 2000 až 1997 a event. mladší
Ženy Z1: ročník narození 1996 až 1986
Ženy Z2: ročník narození 1985 až 1976
Ženy Z3: ročník narození 1975 až 1966
Ženy Z3: ročník narození 1965 a starší

Kategorie dle UAC  (nezapomeňte uvést v přihlášce své startovní číslo 
UAC, které máte přidělené na letošní sezónu!)
Junioři UAC: ročník narození 2000 až 1997 a event. mladší
Muži UAC: ročník narození 1995 až 1976
Veteráni UAC: ročník narození 1975 a starší
Ženy UAC: ročník narození 1996 a starší

Celková délka závodu pro kategorie dospělých a UAC

28 km, 5 kol

Výše startovného

Přihlášku lze vyřídit předem na www.sportt.cz nebo přes www.pahorekmtb.cz včetně zaplacení (připsání na účet) do včetně 14.6.2015 za zvýhodněné startovné 200,-Kč. V případě pozdější registrace je možné platbu provést až v den a na místě závodu za startovné 250,-Kč.

Závod je vypsán i pro příchozí
Ano

Závod je povolen a uspořádán
V rámci plné uzávěry.

Doporučení a popis chování v rámci závodu
Ohleduplnost a závodění v duchu fairplay.

Místo vyhlášení výsledků
Letňanský lesopark

Čas vyhlášení výsledků
30 min. po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení
1.-3.místo v kategorii junioři, muži, veteráni a ženy a dětské kategorie

Odkaz na webové stránky závodu
www.pahorekmtb.cz

Odkaz na mapu závodu
www.pahorekmtb.cz

Odkaz na profil závodu
www.pahorekmtb.cz 

POZOR, je třeba vyplnit do příslušné kolonky přihlášky startovní číslo UAC, které máte přidělené na letošní sezónu!!

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2015

-       V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

-       Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

-       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

-       Účastníci startují na vlastní nebezpečí

-       Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

-       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

-       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

-       Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

-       Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen

-       V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení

-       Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

Pozor:
Závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!

Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu

Účastníci

06.06.2015 - typ závodu: XC - autor: Kbely cycling team - 1411x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744