ERV pojišťovna

Krušnohorská bílá stopa

Veřejný závod v běhu na lyžích volným způsobem.

Krušnohorská bílá stopa 2013 - 7. ročník.

a vložený závod

MS cyklistů v běhu na lyžích - 4. ročník.

Termín závodu: sobota 26.1. 2013

Místo konání: lyžařské tratě v okolí Horského hotelu Lesná.

Pořadatel: Horský klub Lesná o.s. , Sportovní klub Policie Most, Cyklo - prodejna KL sport Most.

Ředitel závodu: František Karlík, tel. 607 839 147 , email : f.karlik@seznam.cz.

Disciplína: závod v běhu na lyžích – muži 20 km a ženy 10 km volným stylem.

Start: hromadný ve 12:00 hod. - lyžařský stadion u Horského hotelu Lesná.

Prezentace: od 9.30 do 11.30hod - Krušnohorské muzeum Lesná.

Řazení na startu: do první startovní řady budou přednostně zařazeni závodníci s vyšší výkonností dle ročníku 2012, členové RD ČR a závodníci, kteří s přihláškou doloží potvrzení o své výkonnosti (I. VT). Toto zvýhodnění platí pouze pro předem přihlášené závodníky do 19.1. 2013. Startuje se v uzavřeném prostoru. Po vstupu do prostoru startu, nesmí být tento prostor již opuštěn! Lyže se neznačí. Startu z první řady mají i držitelé titulu MS cyklistů 2012.

Vyhlášení výsledků: předpokládaný čas vyhlášení v 15.00 hodin ve stanu na lyžařském stadionu.

Kategorie 20 km:

Muži 19 - 39 let / ročníky 1994 - 1974
Muži 40 - 49 let / ročníky 1973 - 1964
Muži 50 let a starší / ročník 1963 a starší

Kategorie 10 km:

Ženy 19 - 34 let / ročníky 1994 – 1979
Ženy 35 let a starší / ročník 1978 a starší
Junioři a Juniorky do 18 let / ročník 1995 a mladší

Startovné:
- závodníci přihlášeni a zaplaceno startovné do 19. 1. 2013 - 250 Kč
- závodníci přihlášeni po tomto datu a v dokonání závodu - 300 Kč
(Datem zaplacení startovného je datum podání poukázky - datum na poštovním razítku, respektive datum odepsání z účtu plátce).

Součástí startovného je i hlavní jídlo a nápoj ve stanu na lyžařském stadionu.
V případě nekonání závodu z objektivních příčin, je startovné nevratné.

Přihlášky: elektronicky: http://horskyhotellesna.cz, http://www.klmost.cz osobně: v den startu v kanceláři závodu.

Bankovní spojení: KB Chomutov, číslo účtu: 35-7419250297/0100, variabilní symbol: rodné číslo před lomítkem.

Ceny:

1) vítěz v absolutním pořadí MUŽI 20km:
víkendový pobyt pro dvě osoby na Horském hotelu Lesná.

2) vítězka v absolutním pořadí ŽENY 10 km:
víkendový pobyt pro dvě osoby na Horském hotelu Lesná

3) závodníci na 1. až 3. místě ve všech kategoriích muži, ženy obdrží věcné ceny a finanční prémie. V kategorii junioři a juniorky - závodníci na 1. místě věcné ceny.

4) mezi všemi účastníky bude losován jeden víkendový pobyt pro dvě
osoby na Horském hotelu Lesná.

5) na závěr celého závodu budou mezi účastníky všech kategorií losovány finanční prémie tradiční formou žetonů v koláčích.

6) případní vítězové KBS 2013 na 1. až 3. místě - ,, cyklisté ,, budou vyhlášeni v kategoriích závodu a následně i ve vloženém závodu.

„Mistrovství světa“ cyklistů v běhu na lyžích
aneb, vyndej běžky ze skříně…

Vložený závod, kde z absolutních výsledků "Krušnohorské bílé stopy" budou vyhlášeni první tři cyklisté v těchto kategoriích:

M19-29C Muži 19 - 29 let / ročník 1984 - 1994
M30-39C Muži 30 - 39 let / ročník 1974 - 1983
M40-49C Muži 40 - 49 let / ročník 1964 - 1973
M50-59C Muži 50 - 59 let / ročník 1954 - 1963
M60+C Muži 60 let a starší / ročník 1953 a starší
JC Junioři 15 - 18 let / ročník 1995 - 1998
ŽC Ženy 15 let a starší / ročník 1998 a starší

Cyklista je sportovec, který byl alespoň jednu sezónu členem cyklistického klubu, aktivně se zúčastňoval cyklistických závodů a nyní není aktivním závodníkem v běhu na lyžích. Tím jsme snad vyloučili Lukáše Bauera (Lukáš jako junior startoval dokonce i na Mistrovství republiky Horských kol u nás v Mostě). Bauer samozřejmě může na Dlouhé Louce startovat, ale jen v kategorii necyklistů. Mohou být i sportovci, kteří dělají oba tyto sporty a potom se musí sami rozhodnout jestli jsou více cyklisté nebo lyžaři. V každém případě by za cyklisty neměl startovat aktivní závodník v běžeckém lyžování. V přihlášce stačí označit "CYKLISTA".

Všeobecné podmínky: účastníci zodpovídají za svůj zdravotní stav.

Závodníci a jejich doprovod se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Závodí se dle pravidel Českého svazu lyžařů pro běžecké disciplíny a Soutěžního řádu pro sezonu 2012/13. V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod s týdenním předstihem odvolán, toto bude zveřejněno ve sdělovacích prostředcích a na níže uvedených internetových stránkách.

Patronát nad tímto závodem převzal olympijský medailista – Pavel BENC.

Ubytování: po předchozí domluvě na Horském hotelu Lesná.

Disciplína:Akce
Datum konání:SO 26. 1. 2013
Místo konání:Lesná, Česko
WWW stránky závodu:www.klmost.cz

Propozice závodu

Veřejný závod v běhu na lyžích volným způsobem.

Krušnohorská bílá stopa 2013 - 7. ročník.

a vložený závod

MS cyklistů v běhu na lyžích - 4. ročník.

Termín závodu: sobota 26.1. 2013

Místo konání: lyžařské tratě v okolí Horského hotelu Lesná.

Pořadatel: Horský klub Lesná o.s. , Sportovní klub Policie Most, Cyklo - prodejna KL sport Most.

Ředitel závodu: František Karlík, tel. 607 839 147 , email : f.karlik@seznam.cz.

Disciplína: závod v běhu na lyžích – muži 20 km a ženy 10 km volným stylem.

Start: hromadný ve 12:00 hod. - lyžařský stadion u Horského hotelu Lesná.

Prezentace: od 9.30 do 11.30hod - Krušnohorské muzeum Lesná.

Řazení na startu: do první startovní řady budou přednostně zařazeni závodníci s vyšší výkonností dle ročníku 2012, členové RD ČR a závodníci, kteří s přihláškou doloží potvrzení o své výkonnosti (I. VT). Toto zvýhodnění platí pouze pro předem přihlášené závodníky do 19.1. 2013. Startuje se v uzavřeném prostoru. Po vstupu do prostoru startu, nesmí být tento prostor již opuštěn! Lyže se neznačí. Startu z první řady mají i držitelé titulu MS cyklistů 2012.

Vyhlášení výsledků: předpokládaný čas vyhlášení v 15.00 hodin ve stanu na lyžařském stadionu.

Kategorie 20 km:

Muži 19 - 39 let / ročníky 1994 - 1974
Muži 40 - 49 let / ročníky 1973 - 1964
Muži 50 let a starší / ročník 1963 a starší

Kategorie 10 km:

Ženy 19 - 34 let / ročníky 1994 – 1979
Ženy 35 let a starší / ročník 1978 a starší
Junioři a Juniorky do 18 let / ročník 1995 a mladší

Startovné:
- závodníci přihlášeni a zaplaceno startovné do 19. 1. 2013 - 250 Kč
- závodníci přihlášeni po tomto datu a v dokonání závodu - 300 Kč
(Datem zaplacení startovného je datum podání poukázky - datum na poštovním razítku, respektive datum odepsání z účtu plátce).

Součástí startovného je i hlavní jídlo a nápoj ve stanu na lyžařském stadionu.
V případě nekonání závodu z objektivních příčin, je startovné nevratné.

Přihlášky: elektronicky: http://horskyhotellesna.cz, http://www.klmost.cz osobně: v den startu v kanceláři závodu.

Bankovní spojení: KB Chomutov, číslo účtu: 35-7419250297/0100, variabilní symbol: rodné číslo před lomítkem.

Ceny:

1) vítěz v absolutním pořadí MUŽI 20km:
víkendový pobyt pro dvě osoby na Horském hotelu Lesná.

2) vítězka v absolutním pořadí ŽENY 10 km:
víkendový pobyt pro dvě osoby na Horském hotelu Lesná

3) závodníci na 1. až 3. místě ve všech kategoriích muži, ženy obdrží věcné ceny a finanční prémie. V kategorii junioři a juniorky - závodníci na 1. místě věcné ceny.

4) mezi všemi účastníky bude losován jeden víkendový pobyt pro dvě
osoby na Horském hotelu Lesná.

5) na závěr celého závodu budou mezi účastníky všech kategorií losovány finanční prémie tradiční formou žetonů v koláčích.

6) případní vítězové KBS 2013 na 1. až 3. místě - ,, cyklisté ,, budou vyhlášeni v kategoriích závodu a následně i ve vloženém závodu.

„Mistrovství světa“ cyklistů v běhu na lyžích
aneb, vyndej běžky ze skříně…

Vložený závod, kde z absolutních výsledků "Krušnohorské bílé stopy" budou vyhlášeni první tři cyklisté v těchto kategoriích:

M19-29C Muži 19 - 29 let / ročník 1984 - 1994
M30-39C Muži 30 - 39 let / ročník 1974 - 1983
M40-49C Muži 40 - 49 let / ročník 1964 - 1973
M50-59C Muži 50 - 59 let / ročník 1954 - 1963
M60+C Muži 60 let a starší / ročník 1953 a starší
JC Junioři 15 - 18 let / ročník 1995 - 1998
ŽC Ženy 15 let a starší / ročník 1998 a starší

Cyklista je sportovec, který byl alespoň jednu sezónu členem cyklistického klubu, aktivně se zúčastňoval cyklistických závodů a nyní není aktivním závodníkem v běhu na lyžích. Tím jsme snad vyloučili Lukáše Bauera (Lukáš jako junior startoval dokonce i na Mistrovství republiky Horských kol u nás v Mostě). Bauer samozřejmě může na Dlouhé Louce startovat, ale jen v kategorii necyklistů. Mohou být i sportovci, kteří dělají oba tyto sporty a potom se musí sami rozhodnout jestli jsou více cyklisté nebo lyžaři. V každém případě by za cyklisty neměl startovat aktivní závodník v běžeckém lyžování. V přihlášce stačí označit "CYKLISTA".

Všeobecné podmínky: účastníci zodpovídají za svůj zdravotní stav.

Závodníci a jejich doprovod se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Závodí se dle pravidel Českého svazu lyžařů pro běžecké disciplíny a Soutěžního řádu pro sezonu 2012/13. V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod s týdenním předstihem odvolán, toto bude zveřejněno ve sdělovacích prostředcích a na níže uvedených internetových stránkách.

Patronát nad tímto závodem převzal olympijský medailista – Pavel BENC.

Ubytování: po předchozí domluvě na Horském hotelu Lesná.

Rozpis

Veřejný závod v běhu na lyžích volným způsobem.

Krušnohorská bílá stopa 2013 - 7. ročník.

a vložený závod

MS cyklistů v běhu na lyžích - 4. ročník.

Termín závodu: sobota 26.1. 2013

Místo konání: lyžařské tratě v okolí Horského hotelu Lesná.

Pořadatel: Horský klub Lesná o.s. , Sportovní klub Policie Most, Cyklo - prodejna KL sport Most.

Ředitel závodu: František Karlík, tel. 607 839 147 , email : f.karlik@seznam.cz.

Disciplína: závod v běhu na lyžích – muži 20 km a ženy 10 km volným stylem.

Start: hromadný ve 12:00 hod. - lyžařský stadion u Horského hotelu Lesná.

Prezentace: od 9.30 do 11.30hod - Krušnohorské muzeum Lesná.

Řazení na startu: do první startovní řady budou přednostně zařazeni závodníci s vyšší výkonností dle ročníku 2012, členové RD ČR a závodníci, kteří s přihláškou doloží potvrzení o své výkonnosti (I. VT). Toto zvýhodnění platí pouze pro předem přihlášené závodníky do 19.1. 2013. Startuje se v uzavřeném prostoru. Po vstupu do prostoru startu, nesmí být tento prostor již opuštěn! Lyže se neznačí. Startu z první řady mají i držitelé titulu MS cyklistů 2012.

Vyhlášení výsledků: předpokládaný čas vyhlášení v 15.00 hodin ve stanu na lyžařském stadionu.

Kategorie 20 km:

Muži 19 - 39 let / ročníky 1994 - 1974
Muži 40 - 49 let / ročníky 1973 - 1964
Muži 50 let a starší / ročník 1963 a starší

Kategorie 10 km:

Ženy 19 - 34 let / ročníky 1994 – 1979
Ženy 35 let a starší / ročník 1978 a starší
Junioři a Juniorky do 18 let / ročník 1995 a mladší

Startovné:
- závodníci přihlášeni a zaplaceno startovné do 19. 1. 2013 - 250 Kč
- závodníci přihlášeni po tomto datu a v dokonání závodu - 300 Kč
(Datem zaplacení startovného je datum podání poukázky - datum na poštovním razítku, respektive datum odepsání z účtu plátce).

Součástí startovného je i hlavní jídlo a nápoj ve stanu na lyžařském stadionu.
V případě nekonání závodu z objektivních příčin, je startovné nevratné.

Přihlášky: elektronicky: http://horskyhotellesna.cz, http://www.klmost.cz osobně: v den startu v kanceláři závodu.

Bankovní spojení: KB Chomutov, číslo účtu: 35-7419250297/0100, variabilní symbol: rodné číslo před lomítkem.

Ceny:

1) vítěz v absolutním pořadí MUŽI 20km:
víkendový pobyt pro dvě osoby na Horském hotelu Lesná.

2) vítězka v absolutním pořadí ŽENY 10 km:
víkendový pobyt pro dvě osoby na Horském hotelu Lesná

3) závodníci na 1. až 3. místě ve všech kategoriích muži, ženy obdrží věcné ceny a finanční prémie. V kategorii junioři a juniorky - závodníci na 1. místě věcné ceny.

4) mezi všemi účastníky bude losován jeden víkendový pobyt pro dvě
osoby na Horském hotelu Lesná.

5) na závěr celého závodu budou mezi účastníky všech kategorií losovány finanční prémie tradiční formou žetonů v koláčích.

6) případní vítězové KBS 2013 na 1. až 3. místě - ,, cyklisté ,, budou vyhlášeni v kategoriích závodu a následně i ve vloženém závodu.

„Mistrovství světa“ cyklistů v běhu na lyžích
aneb, vyndej běžky ze skříně…

Vložený závod, kde z absolutních výsledků "Krušnohorské bílé stopy" budou vyhlášeni první tři cyklisté v těchto kategoriích:

M19-29C Muži 19 - 29 let / ročník 1984 - 1994
M30-39C Muži 30 - 39 let / ročník 1974 - 1983
M40-49C Muži 40 - 49 let / ročník 1964 - 1973
M50-59C Muži 50 - 59 let / ročník 1954 - 1963
M60+C Muži 60 let a starší / ročník 1953 a starší
JC Junioři 15 - 18 let / ročník 1995 - 1998
ŽC Ženy 15 let a starší / ročník 1998 a starší

Cyklista je sportovec, který byl alespoň jednu sezónu členem cyklistického klubu, aktivně se zúčastňoval cyklistických závodů a nyní není aktivním závodníkem v běhu na lyžích. Tím jsme snad vyloučili Lukáše Bauera (Lukáš jako junior startoval dokonce i na Mistrovství republiky Horských kol u nás v Mostě). Bauer samozřejmě může na Dlouhé Louce startovat, ale jen v kategorii necyklistů. Mohou být i sportovci, kteří dělají oba tyto sporty a potom se musí sami rozhodnout jestli jsou více cyklisté nebo lyžaři. V každém případě by za cyklisty neměl startovat aktivní závodník v běžeckém lyžování. V přihlášce stačí označit "CYKLISTA".

Všeobecné podmínky: účastníci zodpovídají za svůj zdravotní stav.

Závodníci a jejich doprovod se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Závodí se dle pravidel Českého svazu lyžařů pro běžecké disciplíny a Soutěžního řádu pro sezonu 2012/13. V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod s týdenním předstihem odvolán, toto bude zveřejněno ve sdělovacích prostředcích a na níže uvedených internetových stránkách.

Patronát nad tímto závodem převzal olympijský medailista – Pavel BENC.

Ubytování: po předchozí domluvě na Horském hotelu Lesná.

Účastníci

26.01.2013 - typ závodu: Akce - autor: phendrich - 1332x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744