ERV pojišťovna

Lahofer Author Cup 2018

Již tradičně v poslední prázdninový víkend se pojede letos již dvanáctý ročník stále oblíbenějšího závodu LAHOFER Author Cup v okolí Vranovské přehrady na Znojemsku. Start a cíl a celé zázemí závodu situováno do prostor Kempu Pláž na hlavní pláži Vranovské přehrady.
Nachystány jsou pro vás dvě tratě o délce 51km a 29km. Jako vždy na tomto závodě je pro vás připraveno spousty lahodného vína od vinařství Lahofer.

Disciplína:XCM
Datum konání:SO 25. 8. 2018
Místo konání:Vranov nad Dyjí, Česko
WWW stránky závodu:www.lahocup.cz

Propozice závodu

LAHOFER Author Cup 2018

Pořadatel:            Vinařství LAHOFER, Cyklo team Mikulášek
Termín:                25. srpna 2018 
S
tart:                    10:30 hodin - dlouhá trať
                             10:35 hodin - krátká trať

Místo konání: Okolí Vranovské přehrady se startem a cílem na pláži Vranovské přehrady

Výše startovného závisí na termínu připsání peněz na účet a je následující:

do 15. června 2018 (včetně) - 300,-Kč
do 20. července 2018 (včetně) - 350,-Kč
do 20. srpna 2018 (včetně) - 400,-Kč

Přímo na místě hradí účastník závodu základní sazbu startovného ve výši 450,- Kč.

Přijetí přihlášky je podmíněno přiložením dokladu o zaplacení startovného. Startovné zašlete poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

V případě přihlášení celého teamu naráz, poskytujeme zvýhodněné startovné 4+1 zdarma.

To znamená, že v každém termínu, vyjma platby na místě, zaplatíte startovné pouze za 4 účastníky.

do 15. června 2018 (včetně) - 300,-Kč x 4 = 1.200,-Kč (ušetříte 300Kč)
do 20. července 2018 (včetně) - 350,-Kč x 4 = 1.400,-Kč (ušetříte 350Kč)
do 20. srpna 2018 (včetně) - 400,-Kč x 4 = 1.600,-Kč (ušetříte 400Kč)

Název a číslo účtu:
GE Money Bank, číslo účtu: 205442128/0600

Startovní čísla: Budou vydávána nejpozději 30 minut před startem spolu s prezentací závodníků a kontrolou kol. Po skončení závodu se stávají majetkem startujících. V průběhu závodu musí být upevněna dle pravidel.

Krátká trať závodu: Camp Pláž – Zálesí – Chvalatice – Chvalatická zátoka - Camp Pláž, délka 26km.

Dlouhá trať závodu: Camp Pláž – Zálesí – Chvalatice – Dešov – Zblovice – hrad Bítov - Chvalatice - Camp Pláž; délka 51 km.


Kategorie krátká trať:

1) HOBBY

Ženy:  ZK roč. 2008 - 2004 

            ZJ roč.  2003 - 2000  

            ZA roč. 1999 - 79          

            ZB roč. 1978 -

Muži:   MK roč. 2008 - 2004 

            JUN roč. 2003 – 2000

            MA roč. 1999 – 79  

            MB roč. 1978 –

Tandemy: bez omezení věku, podmínkou účasti je potvrzení zákonných zástupců o účasti a zdravotní způsobilosti, včasná závazná on-line přihláška a to každého účastníka na tandemu zvlášť. Závod bude vyhodnocen pouze v případě, že se přihlásí alespoň tři tandemy. V opačném případě budou zařazeni do kategorií hobby dle ročníku vodiče tandemu.

Kategorie dlouhá trať:

1) ELITE

Závodníci s licencí ELITE jsou povinni se zaregistrovat do kategorie ELITE minimálně 2 hodiny před startem závodu kvůli možnosti kontrolní startovní listiny. V opačném případě budou ze závodu bez náhrady diskvalifikováni. Závodníci s licencí ELITE pojedou jako samostatná kategorie v případě, že se jich přihlásí více než tři. V opačném případě budou zařazeni do kategorií hobby dle ročníku.

 2) HOBBY

Ženy:     ZJ roč.  2003 - 2000                  

                ZA roč. 1999 - 89

                ZB roč. 1988 - 79

                ZC roč. 1978 - 69              

                ZD roč. 1968 a méně

Muži:   JUN roč. 2003 – 2000

            MA roč. 1999 – 89 

            MB roč. 1988 – 79

            MC roč. 1978 – 69 

            MD roč. 1968 – 59

            ME roč. 1958 - 1949

            MF roč. 1948 a méně

Firemní týmy

Ženské týmy

Tandemy: bez omezení věku, podmínkou účasti je potvrzení zákonných zástupců o účasti a zdravotní způsobilosti, včasná závazná on-line přihláška a to každého účastníka na tandemu zvlášť. Závod bude vyhodnocen pouze v případě, že se přihlásí alespoň tři tandemy. V opačném případě budou zařazeni do kategorií hobby dle ročníku vodiče tandemu.

Upozornění: Trasa vede částečně po veřejných komunikacích za plného provozu. Účastníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu a pokynů POLICIE ČR. U závodníků 10 – 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.

Předpis: Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí včetně posouzení připravenosti na závod. Pro závod je povoleno trekingové a horské kolo dle vlastního uvážení s dvěma na sobě nezávislými brzdami. Závodník musí být vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenou po celou dobu závodu. Kancelář závodu je otevřena den před startem závodu, tedy 24. 8. od 17:00 do 19:00hod. a v den konání závodu od 7:00 do 10:00hod. Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu. Změna údajů v přihlášce na startu je za poplatek 50,- Kč. Závod končí v 15:00 pro všechny účastníky.

Vyhodnocení a ceny: Samostatná kategorie bude hodnocena při minimálním počtu 3 závodníků, nebo týmů. Vyhodnocení a vyvěšení výsledků všech kategorií bude provedeno po dojezdu posledního závodníka. Protest lze přijmout do 15 minut po vyvěšení výsledků při vkladu 500,-Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

Pravidla: Pořadatelé jsou vedeni snahou, aby pravidla byla co nejvolnější a umožnila účast maximálního počtu závodníků.

Závod jednotlivců: Zúčastnit se kratšího závodu může každý, kdo dosáhne v den závodu věku 10 let. U dlouhého závodu je minimální věková hranice stanovena na 15 let v den závodu. V obou případech je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

Závod týmů: Může se zúčastnit libovolná skupina dospělých osob, která se prohlásí za tým, zadá si název týmu (neurážející nikoho svým obsahem). V případě shodnosti názvu si pořadatel vyhrazuje právo jej doplnit o rozlišovací znak. Nejmenší počet jsou 3 závodníci, nejvíce pak 5 závodníků. Do soutěže se hodnotí součet časů prvních tří členů týmu. Ve firemních týmech nesmí závodit držitelé profesionální licence kategorie ELITE podle seznamu dodaného Svazem cyklistiky ČR. V případě porušení tohoto pravidla nebude tým klasifikován. Účastník může být členem pouze jednoho týmu.

Prohlášení: On-line registrací na webu závodu i registrací přímo na místě konání závodu závodník stvrzuje, že se seznámil s propozicemi závodu a podmínkami stanovenými pořadatelem k účasti v něm a bude je v plném rozsahu respektovat. Dále prohlašuje, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí, že je zdráv a tělesně připraven jej absolvovat a že nezavazuje organizátory k odpovědnosti plynoucí z jeho účasti v závodě. Současně souhlasí s užitím jeho osobních údajů pro potřebu závodu, podle zákona 101/2000. U závodníků 10 – 18 let podepíše přihlášku také zákonný zástupce.

Pořadatelé budou namátkově ověřovat údaje v přihláškách, zda jsou správné a pravdivé. Za pravdivost údajů však zodpovídá účastník sám.

Je na Vás, zda nebudete podvádět. Závod není o tituly, není o postupu, ani o „život“. Má přinášet radost z pohybu, radost ze setkání a radost z účasti. My jako pořadatelé uděláme vše, co je v našich silách.

Děkuji za pochopení a přeji Vám mnoho radosti při účasti na našem závodě.

Účastníci

25.08.2018 - typ závodu: XCM - autor: martin1 - 799x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744