ERV pojišťovna

Cyklopoint Berounská 24 MTB

V Berouně s novým zázemím a na nové trase. Startujeme v sobotu ve 12.00. Okruh 15km s převýšením 380m.

Disciplína:XCM
Datum konání:SO 28. 7. 2012
Konec závodu:29. 7. 2012
Místo konání:Kemp Beroun, Česko
WWW stránky závodu:maratony.sportbusiness.cz

Propozice závodu

Termín: 28 – 29.7.2012

Místo: Beroun - kemp (GPS 49°58'8.801"N, 14°4'31.607"E)

Pořadatel: Mgr. Michal Dalecký, Mrkvičkova 1370, 163 00 Praha 6, IČO: 67670865, e-mail: michal.dalecky@sportbusiness.cz, tel.: 603 843 826

Trasa závodu: MAPA ZDE.
Délka: 14,3km
Převýšení na okruh: 385m
Maximální stoupání: 18,4%
Maximální klesání: 27%
Průměrný sklon: 5%
Nejdelší stoupání: 1,8 - 5,6km (délka 3,9km, převýšení 256m, max. stoupání 17,5%, průměrný sklon 7,1%)
Nejdelší sjezd: 9,6 - 13km (délka 3,4km, převýšení 256m, max. klesání 27%, průměrné klesání 8,3%)
Asfalt délka: 1650m
Singly délka: 2,2km

Kategorie:
4Team (muži, ženy, mix)
4Team veteráni (všichni nad 40 let)
4Team firemní
2Team (muži, ženy, mix)
Jednotlivci (muži, ženy do 40 let)
Jednotlivci (muži, ženy nad 40 let)

Přihlášky a registrace:

- přihlášky jednotlivci
- přihlášky dvojice
- přihlášky čtveřice
- seznam přihlášených

- poštou s kopií dokladu o zaplacení na adresu pořadatele. Přihláška bude platná pouze se dokladem o zaplacení (VS rodné číslo)
- osobně v kanceláři závodu před závodem (pouze Last Minute startovné)

Prezentace: Pro předem přihlášené: 27.7.2012 v závodní kanceláři od 18.00 - 21.00 hod., v den závodu 28.7.2012 v závodní kanceláři od 8.00 - 10.30 hod.

Startovné:
Do 10.6. (týmy, dvojice, solo) 650,- Kč/osoba (ukončeno)
Do 30.6. (týmy, dvojice, solo) 750,- Kč/osoba (ukončeno)
Do 22.7. (týmy, dvojice, solo) 850,- Kč/osoba
27.7. a 28.7. Last Minute (týmy, dvojice, solo) 650,-Kč/osoba – bez upomínkového předmětu, jídla a pití (pouze občerstvovací stanice)

Startovné firemní čtyřčlenné týmy:
4000,-Kč (v ceně je startovné pro všechny účastníky, možnost uimístění firemního stánku, reklamního banneru a vlajek v prostoru depa), vystavíme vám fakturu na reklamní plnění (možno do nákladů)

Startovné zahrnuje: zajištění trati (technické a zdravotní zajištění), startovní číslo, upomínkový předmět (cyklistické ponožky), občerstvení na trati a v průběhu závodu, měření času (čipy), zpracování výsledků, (v případě neúčasti se startovné nevrací), mytí kol, sprchy, šatny, DPH ve výši 14%.

Platba startovného:
- složenkou nebo převodem na účet: 0170947379/0800, variabilní symbol: číslo vygenerované po odeslání přihlášky (bude vám odesláno na váš e-mail). Adresa majitele účtu: Michal Dalecký, Mrkvičkova 1370, 163 00 Praha 6.
- složenkou na adresu: Michal Dalecký, Mrkvičkova 1370, 163 00 Praha 6. Variabilní symbol: číslo vygenerované po odeslání přihlášky (bude vám odesláno na váš e-mail).

Uzávěrka přihlášek poštou a on-line: 22.7.2012, další možnost přihlášení je v den závodu v závodní kanceláři v pátek od 18.00 do 21.00 a v sobotu od 8.00 do 10.30 hod. Je možné se písemně odhlásit do 22.7.2012

Ceny: věcné od partnerů závodu

Značení na trati: šipky, mlíko, barva

Občerstvovací stanice: v prostoru depa je v provozu klasická "maratonská" občerstvovací stanice po celou dobu závodu (cca 10m od trati). K dispozici bude ovoce, housky se salámem, koláčky, voda, ionťák, čaj, bujón, sušené ovoce, energetické tyčinky a další.

Ubytování, elektrika a zázemí: zázemí v prostoru kempu v Berouně u řeky. Automobil, cravan je možné parkovat přímo u stánku, v prostoru campu bude připraven el. rozvaděč. V prostoru campu je zakázáno rozdělávat otevřený oheň. Použijte pouze gril, jinak u restaurace bude o celou dobu závodu (v noci) hořet oheň. Pro stanování budou vyznačeny a vytýčeny prostory. Dodržujte jejich rozmístění.

Klidná zóna - se nachází v zadní části kempu. Tento prostor nesousedí přímo s tratí a není zde slyšet hudba ani mluvené slovo.

Parkování: je možné parkování u stanu.

Jídlo pro závodníky: v průběhu závodu využijte občerstvovací stanici v prostoru depa. Na stravenky si vyzvednete jídlo či pití v prostoru šaten. Předem přihlášení závodníci obdrží stravenky 2x jídlo, 2x pivo.

Jídlo pro doprovod: restaurace bude otevřená v pátek do 24.00 a v sobotu v průběhu celého závodu. Kromě dvou druhů teplých jídel budeme na otevřeném ohništi opékat selátko, grilovat maso, párky a klobásky.

Sprchy, toalety a šatny: pro muže a ženy jsou šatny se sprchami zvlášť v prostoru cíle. To samé platí i o toaletách.

Mytí kol: k dispozici jsou mycí hadice.

Měření času: čipová technologie od firmy SportSoft. Na trati jsou dvě průjezdní kontroly.

DEPO: vymezený prostor v prostoru kempu (viz. mapka a značení)

V páté hodině závodu změníme průjezd depem a zavedeme závodníky do prostoru bike-campu.

Zázemí a cílový prostor (klikněte pro zvětšení):
připravujeme

Časový program:
27.7.2012
15:00 - otevření bike-campu
18:00 - 24:00 prezentace a volná zábava (restaurace je otevřena)
19.00 - prohlídka po trati závodu a výklad trati (projetí jednoho okruhu, cca 50 minut)

28.7.2012
8:00 - 10:30 prezentace
10.00 - prohlídka po trati závodu a výklad trati (projetí jednoho okruhu, cca 50 minut)
11:00 -11:30 výklad trati (depo) a pravidel (všichni závodníci v prostoru před stupni vítězů)
11:45 řazení na start (umístění kol do depa)
12:00 start závodu ve stylu Le Mans (běh cca 200m kolem kempu)

29.7.2008
11:45 - dojezd závodníků
12:00 - cíl závodu
12:30 - vyhlášení výsledků
15:00 - uzavření bike-campu

PRAVIDLA

Povinné vybavení:
- Závodit lze pouze na horských kolech (kola 26" nebo 29") v dobrém technickém stavu.
- každý účastník je povinen používat v době od 21.00 do 6.00 dostatečné osvětlení (bílé vpředu a červené vzadu - blikačka).

Bezpečnostní pravidla:
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v České republice. Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce nebo jejím odesláním pomocí internetu nebo e-mailu vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

- bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená zákonem č. 30/2001 Sb.,
- závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou, bez ochranné přilby nebude závodník připuštěn na start závodu,
- mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a že má platnou lékařskou prohlídku,
- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy. Zájemcům o účast v závodě Cyklopoint Berounská 24 MTB doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření. Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace.

Pořadatelé závodu neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě. Kola a zavazadla lze umístit do úschovy k pořadateli (bude upřesněno)

V případě, že se určité kategorie zúčastní méně než 3 týmy (dvojice a 4členné týmy), bude tato kategorie sloučena s jinou kategorií (např. kategorie mix bude sloučena s kategorií ženy).

Závodníci ve věku 15-18let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (rodičů) a pouze v případě, že bude zákonný zástupce přítomen po celou dobu konání závodu (člen týmu, doprovod apod.)

Mix znamená alespoň jedna žena v týmu. Každý tým (i dvoučlenný) musí zvolit svého kapitána. Pouze kapitán je oprávněn reprezentovat tým a je oprávněn jednat s pořadateli. Jako čtyřčlenný tým může závodit i tým o 3 závodnících.

Pravidla závodu:
>> Střídání jednotlivých závodníků bude probíhat v jakémkoli intervalu, ale pouze v prostoru k tomu vyhrazenému pořadatelem (prostor kempu).
>> Výměna jinde na trati není možná a je důvodem k diskvalifikaci.
>> Závodník je povinen pořadateli ihned oznámit případné odstoupení ze závodu a okamžitě vrátit elekronický čip.
>> Opravy jsou povoleny jak v depu, tak na trati. Závodníkům je dovoleno vyměnit i celé kolo v průběhu závodu.
>> Jakékoli zkracování trati je zakázáno a bude potrestáno vyloučením ze závodu. Na trati bude průjezdní kontrola.
>> Podávání občerstvení je povoleno pouze ve vyhrazené občerstvovací zóně v cílovém prostoru.
>> Závodníci se zavazují, že po trati nebudou odhazovat obaly od energetických tyčinek, prázdné lahve atp.
>> V průběhu závodu je trať uzavřena pouze pro závodníky, kteří právě závodí a jsou náležitě označeni/mají předávací kolík (startovní číslo).
>> Členové týmu, kteří momentálně nezávodí se musí zdržovat mimo závodní trať.
>> Závodník, který tlačí kolo, musí uvolnit stopu závodníkovi, který jede na kole.
>> Nesportovní chování jakéhokoli druhu nebude tolerováno a je důvodem k diskvalifikaci.
>> Závodníkovi, který je po 24:00:00 stále na trati, se do výsledku započítá pouze celé dojeté kolo
>> Závodníci budou vyhodnoceni podle ujetých kilometrů. V případě shodné vzdálenosti rozhodne dojezdový čas.
>> Pokud se závodník vzhledem k technickým či fyzickým problémům rozhodne vrátit v protisměru, je toto okamžitě povinen nahlásit časomíře.
>> Finální výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka.
>> Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u hlavního rozhodčího. Protesty podává pouze kapitán (u týmů).
>> Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebudou uznány.

Rozpis

27.7.2012
15:00 - otevření bike-campu
18:00 - 24:00 prezentace a volná zábava (restaurace je otevřena)
19.00 - prohlídka po trati závodu a výklad trati (projetí jednoho okruhu, cca 50 minut)

28.7.2012
8:00 - 10:30 prezentace
10.00 - prohlídka po trati závodu a výklad trati (projetí jednoho okruhu, cca 50 minut)
11:00 -11:30 výklad trati (depo) a pravidel (všichni závodníci v prostoru před stupni vítězů)
11:45 řazení na start (umístění kol do depa)
12:00 start závodu ve stylu Le Mans (běh cca 200m)

29.7.2012
11:45 - dojezd závodníků
12:00 - cíl závodu
12:30 - vyhlášení výsledků
15:00 - uzavření bike-campu

Účastníci

28.07.2012 - typ závodu: XCM - autor: Michal Dalecký - 2618x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744