ERV pojišťovna

Moravskotřebovský cyklomaraton 2014

 

Propozice maratonu 2014

 

Závod se koná pod záštitou:

hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

                                 a

starosty města Moravská Třebová JUDr. Miloše Izáka

                           GENERÁLNÍ PARTNER

                       RWE TRANSGAS

HLAVNÍ PARTNEŘI

Město Moravská Třebová, Rehau s.r.o., KAYSER s.r.o., VHOS a.s., Energie a.s.,Treboplast s.r.o., OR CZ s.r.o., Carnova s.r.o.

NÁZEV: Moravskotřebovský cyklomaraton 10. ročník veřejný závod

TERMÍN: sobota 26. července 2014

POŘADATELÉ ZÁVODU:

Zdeněk Kopetzký, tel.: 724 302 916

a

BREDY s.r.o., Moravská Třebová

 

tel.: +420 731 603 987

 

e-mail: bredy@bredy.cz, pbrettschneider@mtrebova.cz

 

web: www.bredy.cz

 

PREZENTACE:

 

V kanceláři závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

 

Vydávání startovních čísel pouze v sobotu 26.7.2014 v den závodu všechny tratě: od 7.00 do 8.30 hodin - závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

 

Při prezentaci je každý účastník povinen předložit originál dokladu o zaplacení startovného.

 

START:

 

9.00 hodin 80 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

 

9.15 hodin 50 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

 

9.30 hodin 20 km rodinná trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

 

CÍL:

 

Do 15.00 - fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

 

STARTOVNÉ:

 

do 25. července 2014 150,- Kč, poštou, elektronicky, převodem, složenkou, osobně v prodejně  BREDY SPORT ČSA 7, Moravská Třebová

 

po termínu a v den konání závodu 200,- Kč při prezentaci

 

Poznámka: Rodinná trasa => startovné 30 Kč za osobu při prezentaci v den závodu

 

Startovné zahrnuje: občerstvení v cíli, 2 - 3 občerstvovací stanice, zdravotní a pořadatelskou službu

 

PŘIHLÁŠKY:

 

Uzávěrka přihlášek do 25. července 2014 poštou, elektronicky, převodem, složenkou, osobně v prodejně BREDY SPORT ČSA 7, Moravská Třebová

 

Po tomto termínu lze pouze při prezentaci

 

Přihlášky je možné zasílat:

 

·        on-line : na www.bredy.cz, přihlášky zaslané elektronicky musí být při prezentaci předložené vlastnoručně podepsané s dokladem o zaplacení v daném termínu

 

·        písemně poštou: na adresu pořadatele BREDY s.r.o., ČSA 7, Moravská Třebová 571 01

 

·        osobně: od 1. června do 25. července 2014
(Po-PÁ od 9:00 do 17:00 hod.) ve sportovní prodejně BREDY SPORT, ČSA 7, Moravská Třebová 571 01

 

Přihlášky telefonem, faxem nejsou možné!!!

 

Přihláška je platná pouze po zaplacení startovného.

 

V případě neúčasti se startovné nevrací.

 

ÚHRADA STARTOVNÉHO:

 

·        složenkou typu C (hotově) na adresu pořadatele:
BREDY s. r. o., ČSA 7, Moravská Třebová 571 01, k přihlášce je nutné přiložit kopii ústřižku poštovní složenky.

 

·        hotovostním vkladem
číslo účtu: 27-6039520297/0100 KB
variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
konstantní symbol: 333, k přihlášce je nutné přiložit kopii pokladní bankovní složenky.

 

·        bankovním převodem na účet
číslo účtu: 27-6039520297/0100 KB
variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
konstantní symbol: 333
K přihlášce je nutné přiložit kopii výpisu z účtu nebo oznámení banky ověřené bankovním razítkem.
Upozornění: kopie převodního příkazu není doklad o zaplacení!

 

·        hotově při osobní registraci ve sportovní prodejně na ČSA 7, Moravská Třebová 571 01

 

Platíte-li startovné za více osob najednou, pošlete všechny přihlášky v jedné obálce. Bez kopie dokladu o zaplacení je přihláška neplatná. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.
Bez řádného uvedení RČ není možné platbu identifikovat a přiřadit k příslušné přihlášce, tyto přihlášky budou považovány za neuhrazené.
Rozhodným datem je datum na razítku podací pošty nebo datum podání platebního příkazu.

 

TRASY:

 

Dlouhá 80 km (převýšení 1460 m)

 

Krátká 50 km (převýšení 700 m)

 

Rodinná 20 km

 

V den závodu a během závodu není možná změna trati.

 

KATEGORIE:

 

trať 80 KM - Dlouhá ( červená )

 

J - junioři do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)

 

ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)

 

M1 - muži 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)

 

M2 - muži nad 40 let (ročník 1972 až starší)

 

Ž1 - ženy 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)

 

Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1972 a starší)

 

Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii

 

trať 50 KM - Krátká ( žlutá )

 

J - junioři do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)

 

ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)

 

M1 - muži 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)

 

M2 - muži nad 40 let (ročník 1972 až starší)

 

Ž1 - ženy 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)

 

Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1972 a starší)

 

Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii

 

trať 20 KM - Rodinná ( modrá )

 

J - junioři do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)

 

ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)

 

M1 - muži 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)

 

M2 - muži nad 40 let (ročník 1972 až starší)

 

Ž1 - ženy 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)

 

Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1972 a starší)

 

Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii

 

Pro určení věkové kategorie je rozhodující ročník narození.

 

CENY:

 

Pro vyhlašované závodníky v každé kategorii věcné ceny.

 

PROGRAM ZÁVODU:

 

sobota 26. července 2014
7.00 - 08.30 prezentace na trať 80 km, 50 km a 20 km
od 8.30 řazení na start - trať 80 km, 50 km a 20 km
9.00 START 80 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN
9.15 START 50 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN
9.30 START 20 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN
od 15.00 vyhlášení vítězů všech kategorií + losování startovních čísel

 

20.00 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ - DISKOTÉKA
Aquapark v Moravské Třebové pro všechny závodníky VSTUP ZDARMA

 

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

 

Nemocnice M. T., RZP M. T., ČČK Moravská Třebová

 

OBECNÁ PRAVIDLA:

 

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat soutěžní řád pro cyklistické závody na horských kolech.

 

Podmínkou účasti na závodu je řádně a pravdivě vyplněná přihláška. Svým podpisem na přihlášce nebo úhradou startovného účastník závodu souhlasí s podmínkami závodu a bere na vědomí:

 

1.     závod se jede za plného lesního a silničního provozu a bude dodržovat pravidla stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb.

 

2.     závodu se účastní na vlastní nebezpečí a ochranná cyklistická přilba je povinná

 

3.     pořadatel neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech závodníka, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě

 

4.     má viditelně upevněné přidělené startovní číslo na řídítkách a je povinen projet celou zvolenou trať závodu

 

5.     Závodníci nesmí upravovat startovní čísla, která jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu

 

6.     Souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních dat dle § 11 zákona č. 101/2000 sb. a souhlasí s uveřejněním souvisejících fotografií.

 

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kola a věcí v prostoru startu/cíle. Účastníkům závodu doporučujeme lékařskou prohlídku před závodem a uzavřít pojistnou smlouvu k tomu účelu.

 

Závodníci mladší 18 let budou prezentováni pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce!

 

Výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle a konečná výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách. Protesty proti výsledkům je možné podat pouze v den závodu hodinu po dojetí posledního účastníka závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:

 

Pořadatel má právo nepřijímat přihlášky v den závodu.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné vybraným závodníkům

 

KAŽDÝ ZÁVODNÍK OBDRŽÍ:

 

·        kvalitní občerstvení během závodu

 

·        v cíli závodu jídlo + nápoj (pivo nebo nealko)

 

Kompletní výsledky závodu budou uveřejněny nejpozději do 31.7.2014 na stránkách www.bredy.cz

 

OBČERSTVENÍ:

 

Občerstvovací stanice:

 

trať 80 km 3× Hušák, Křenov náměstí, Dětřichov hájenka

 

trať 50 km 2× Hušák, Křenov náměstí

 

Pitný režim:

 

·        iontový nápoj

 

·        voda

 

Jídlo:

 

·        Müsli tyčinky

 

·        Ovoce - banán

 

SLOSOVÁNÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL:

 

Po vyhlášení vítězů všech kategorií budou losována všechna startovní čísla ze všech tratí.  Seznam cen bude vyvěšen v prostoru prezentace.

 

Ceny budou předány výhradně proti startovnímu číslu.

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ LIMIT:

 

Časový limit osmdesátitikilometrové trati je stanoven na 6 hodin od startu závodu (po uplynutí limitu nebude závodník v cíli klasifikován)
Po 15:00 hodině již nebude evidováno pořadí a čas závodníků.

 

OZNAČENÍ TRATĚ:

 

Tratě závodu jsou značeny, trénujte na nich i před závodem! Mapa závodu je uvedena na www.bredy.cz nebo bude k dispozici v obchodě BREDY SPORT Moravská Třebová

 

Značení trati bude dále doplněno před závodem žlutým (krátká trasa) a červeným terčíkem (dlouhá trasa) na bílém podkladu o délce cca 25 cm (vzor značení dlouhé a krátké trasy bude umístěn u prezentace).

 

UBYTOVÁNÍ:

 

Každý zájemce si objednává a hradí ubytování individuálně! Viz. odkaz ubytování

 

PARKOVÁNÍ:

 

Na všech parkovištích (mimo vyhrazená místa pro pořadatele), dále v přilehlých ulicích

 

INFORMACE:

 

Pavel Brettschneider, tel.: 731 603 987

 

Zdeněk Kopetzký, tel.: 724 302 916

 

Disciplína:XCM
Datum konání:SO 26. 7. 2014
Místo konání:Moravská Třebová, Česko
WWW stránky závodu:www.bredy.cz

Propozice závodu

 

Propozice maratonu 2014

 

Závod se koná pod záštitou:

 

hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

 

                                 a

 

starosty města Moravská Třebová JUDr. Miloše Izáka

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

 

                         RWE TRANSGAS

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

Město Moravská Třebová, Rehau s.r.o., KAYSER s.r.o., VHOS a.s., Energie a.s.

 

Treboplast s.r.o., OR CZ s.r.o., Carnova s.r.o.

 

NÁZEV:

 

Moravskotřebovský cyklomaraton 10. ročník

 

TERMÍN:

 

sobota 26. července 2014

 

POŘADATELÉ ZÁVODU:

 

Zdeněk Kopetzký, tel.: 724 302 916

 

a

 

BREDY s.r.o., Moravská Třebová

 

tel.: +420 731 603 987

 

e-mail: bredy@bredy.cz, pbrettschneider@mtrebova.cz

 

web: www.bredy.cz

 

PREZENTACE:

 

V kanceláři závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

 

Vydávání startovních čísel pouze v sobotu 26.7.2014 v den závodu všechny tratě: od 7.00 do 8.30 hodin - závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

 

Při prezentaci je každý účastník povinen předložit originál dokladu o zaplacení startovného.

 

START:

 

9.00 hodin 80 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

 

9.15 hodin 50 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

 

9.30 hodin 20 km rodinná trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

 

CÍL:

 

Do 15.00 - fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

 

STARTOVNÉ:

 

do 25. července 2014 150,- Kč, poštou, elektronicky, převodem, složenkou, osobně v prodejně  BREDY SPORT ČSA 7, Moravská Třebová

 

po termínu a v den konání závodu 200,- Kč při prezentaci

 

Poznámka: Rodinná trasa => startovné 30 Kč za osobu při prezentaci v den závodu

 

Startovné zahrnuje: občerstvení v cíli, 2 - 3 občerstvovací stanice, zdravotní a pořadatelskou službu

 

PŘIHLÁŠKY:

 

Uzávěrka přihlášek do 25. července 2014 poštou, elektronicky, převodem, složenkou, osobně v prodejně BREDY SPORT ČSA 7, Moravská Třebová

 

Po tomto termínu lze pouze při prezentaci

 

Přihlášky je možné zasílat:

 

·        on-line : na www.bredy.cz, přihlášky zaslané elektronicky musí být při prezentaci předložené vlastnoručně podepsané s dokladem o zaplacení v daném termínu

 

·        písemně poštou: na adresu pořadatele BREDY s.r.o., ČSA 7, Moravská Třebová 571 01

 

·        osobně: od 1. června do 25. července 2014
(Po-PÁ od 9:00 do 17:00 hod.) ve sportovní prodejně BREDY SPORT, ČSA 7, Moravská Třebová 571 01

 

Přihlášky telefonem, faxem nejsou možné!!!

 

Přihláška je platná pouze po zaplacení startovného.

 

V případě neúčasti se startovné nevrací.

 

ÚHRADA STARTOVNÉHO:

 

·        složenkou typu C (hotově) na adresu pořadatele:
BREDY s. r. o., ČSA 7, Moravská Třebová 571 01, k přihlášce je nutné přiložit kopii ústřižku poštovní složenky.

 

·        hotovostním vkladem
číslo účtu: 27-6039520297/0100 KB
variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
konstantní symbol: 333, k přihlášce je nutné přiložit kopii pokladní bankovní složenky.

 

·        bankovním převodem na účet
číslo účtu: 27-6039520297/0100 KB
variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
konstantní symbol: 333
K přihlášce je nutné přiložit kopii výpisu z účtu nebo oznámení banky ověřené bankovním razítkem.
Upozornění: kopie převodního příkazu není doklad o zaplacení!

 

·        hotově při osobní registraci ve sportovní prodejně na ČSA 7, Moravská Třebová 571 01

 

Platíte-li startovné za více osob najednou, pošlete všechny přihlášky v jedné obálce. Bez kopie dokladu o zaplacení je přihláška neplatná. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.
Bez řádného uvedení RČ není možné platbu identifikovat a přiřadit k příslušné přihlášce, tyto přihlášky budou považovány za neuhrazené.
Rozhodným datem je datum na razítku podací pošty nebo datum podání platebního příkazu.

 

TRASY:

 

Dlouhá 80 km (převýšení 1460 m)

 

Krátká 50 km (převýšení 700 m)

 

Rodinná 20 km

 

V den závodu a během závodu není možná změna trati.

 

KATEGORIE:

 

trať 80 KM - Dlouhá ( červená )

 

J - junioři do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)

 

ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)

 

M1 - muži 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)

 

M2 - muži nad 40 let (ročník 1972 až starší)

 

Ž1 - ženy 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)

 

Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1972 a starší)

 

Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii

 

trať 50 KM - Krátká ( žlutá )

 

J - junioři do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)

 

ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)

 

M1 - muži 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)

 

M2 - muži nad 40 let (ročník 1972 až starší)

 

Ž1 - ženy 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)

 

Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1972 a starší)

 

Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii

 

trať 20 KM - Rodinná ( modrá )

 

J - junioři do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)

 

ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)

 

M1 - muži 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)

 

M2 - muži nad 40 let (ročník 1972 až starší)

 

Ž1 - ženy 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)

 

Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1972 a starší)

 

Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii

 

Pro určení věkové kategorie je rozhodující ročník narození.

 

CENY:

 

Pro vyhlašované závodníky v každé kategorii věcné ceny.

 

PROGRAM ZÁVODU:

 

sobota 26. července 2014
7.00 - 08.30 prezentace na trať 80 km, 50 km a 20 km
od 8.30 řazení na start - trať 80 km, 50 km a 20 km
9.00 START 80 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN
9.15 START 50 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN
9.30 START 20 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN
od 15.00 vyhlášení vítězů všech kategorií + losování startovních čísel

 

20.00 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ - DISKOTÉKA
Aquapark v Moravské Třebové pro všechny závodníky VSTUP ZDARMA

 

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

 

Nemocnice M. T., RZP M. T., ČČK Moravská Třebová

 

OBECNÁ PRAVIDLA:

 

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat soutěžní řád pro cyklistické závody na horských kolech.

 

Podmínkou účasti na závodu je řádně a pravdivě vyplněná přihláška. Svým podpisem na přihlášce nebo úhradou startovného účastník závodu souhlasí s podmínkami závodu a bere na vědomí:

 

1.     závod se jede za plného lesního a silničního provozu a bude dodržovat pravidla stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb.

 

2.     závodu se účastní na vlastní nebezpečí a ochranná cyklistická přilba je povinná

 

3.     pořadatel neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech závodníka, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě

 

4.     má viditelně upevněné přidělené startovní číslo na řídítkách a je povinen projet celou zvolenou trať závodu

 

5.     Závodníci nesmí upravovat startovní čísla, která jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu

 

6.     Souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních dat dle § 11 zákona č. 101/2000 sb. a souhlasí s uveřejněním souvisejících fotografií.

 

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kola a věcí v prostoru startu/cíle. Účastníkům závodu doporučujeme lékařskou prohlídku před závodem a uzavřít pojistnou smlouvu k tomu účelu.

 

Závodníci mladší 18 let budou prezentováni pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce!

 

Výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle a konečná výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách. Protesty proti výsledkům je možné podat pouze v den závodu hodinu po dojetí posledního účastníka závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:

 

Pořadatel má právo nepřijímat přihlášky v den závodu.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné vybraným závodníkům

 

KAŽDÝ ZÁVODNÍK OBDRŽÍ:

 

·        kvalitní občerstvení během závodu

 

·        v cíli závodu jídlo + nápoj (pivo nebo nealko)

 

Kompletní výsledky závodu budou uveřejněny nejpozději do 31.7.2014 na stránkách www.bredy.cz

 

OBČERSTVENÍ:

 

Občerstvovací stanice:

 

trať 80 km 3× Hušák, Křenov náměstí, Dětřichov hájenka

 

trať 50 km 2× Hušák, Křenov náměstí

 

Pitný režim:

 

·        iontový nápoj

 

·        voda

 

Jídlo:

 

·        Müsli tyčinky

 

·        Ovoce - banán

 

SLOSOVÁNÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL:

 

Po vyhlášení vítězů všech kategorií budou losována všechna startovní čísla ze všech tratí.  Seznam cen bude vyvěšen v prostoru prezentace.

 

Ceny budou předány výhradně proti startovnímu číslu.

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ LIMIT:

 

Časový limit osmdesátitikilometrové trati je stanoven na 6 hodin od startu závodu (po uplynutí limitu nebude závodník v cíli klasifikován)
Po 15:00 hodině již nebude evidováno pořadí a čas závodníků.

 

OZNAČENÍ TRATĚ:

 

Tratě závodu jsou značeny, trénujte na nich i před závodem! Mapa závodu je uvedena na www.bredy.cz nebo bude k dispozici v obchodě BREDY SPORT Moravská Třebová

 

Značení trati bude dále doplněno před závodem žlutým (krátká trasa) a červeným terčíkem (dlouhá trasa) na bílém podkladu o délce cca 25 cm (vzor značení dlouhé a krátké trasy bude umístěn u prezentace).

 

UBYTOVÁNÍ:

 

Každý zájemce si objednává a hradí ubytování individuálně! Viz. odkaz ubytování

 

PARKOVÁNÍ:

 

Na všech parkovištích (mimo vyhrazená místa pro pořadatele), dále v přilehlých ulicích

 

INFORMACE:

 

Pavel Brettschneider, tel.: 731 603 987

 

Zdeněk Kopetzký, tel.: 724 302 916

 

Rozpis

PREZENTACE:

 

V kanceláři závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

 

Vydávání startovních čísel pouze v sobotu 26.7.2014 v den závodu všechny tratě: od 7.00 do 8.30 hodin - závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

 

Při prezentaci je každý účastník povinen předložit originál dokladu o zaplacení startovného.

 

START:

 

9.00 hodin 80 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

 

9.15 hodin 50 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

 

9.30 hodin 20 km rodinná trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

 

CÍL:

 

Do 15.00 - fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

 

STARTOVNÉ:

do 25. července 2014 150,- Kč, poštou, elektronicky, převodem, složenkou,

Účastníci

26.07.2014 - typ závodu: XCM - autor: BREDY - 2037x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744