ERV pojišťovna

Moravskotřebovský cyklomaraton 2015

Závod se koná pod záštitou:

ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce,

hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

                                         a

starosty města Moravská Třebová JUDr. Miloše Izáka

                              GENERÁLNÍ PARTNER

                            RWE Česká republika a.s.

HLAVNÍ PARTNEŘI

Město Moravská Třebová, Rehau s.r.o., KAYSER s.r.o., Carnova s.r.o., VHOS a.s., Energie a.s., OR CZ s.r.o., HEDVA a.s.,

                                               NÁZEV:

             11.  ročník Moravskotřebovský cyklomaraton

TERMÍN:

sobota 25. července 2015

POŘADATELÉ ZÁVODU:

Zdeněk Kopetzký, tel.: 724 302 916,BREDY s.r.o., Moravská Třebová

tel.: +420 731 603 987

e-mail: bredy@bredy.cz, pbrettschneider@mtrebova.cz

web: www.bredy.cz

Disciplína:XCM
Datum konání:SO 25. 7. 2015
Místo konání:Moravská Třebová, Česko
WWW stránky závodu:www.bredy.cz

Propozice závodu

Propozice maratonu 2015

Závod se koná pod záštitou:

ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce,

hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

                                         a

starosty města Moravská Třebová JUDr. Miloše Izáka

 

GENERÁLNÍ PARTNER

                 RWE Česká republika a.s.

HLAVNÍ PARTNEŘI

Město Moravská Třebová, Rehau s.r.o., KAYSER s.r.o., Carnova s.r.o., VHOS a.s., Energie a.s., OR CZ s.r.o., HEDVA a.s.,

NÁZEV:

 1. ročník Moravskotřebovský cyklomaraton

TERMÍN:

sobota 25. července 2015

POŘADATELÉ ZÁVODU:

Zdeněk Kopetzký, tel.: 724 302 916

a

BREDY s.r.o., Moravská Třebová

tel.: +420 731 603 987

e-mail: bredy@bredy.cz, pbrettschneider@mtrebova.cz

web: www.bredy.cz

PREZENTACE:

V kanceláři závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

Vydávání startovních čísel pouze v sobotu 25.7.2015 v den závodu všechny tratě: od 7.00 do 8.30 hodin - závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

Při prezentaci je každý účastník povinen předložit originál dokladu o zaplacení startovného.

START:

9.00 hodin 80 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

9.15 hodin 50 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

9.30 hodin 20 km rodinná trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

CÍL:

Do 15.00 - fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

STARTOVNÉ:

do 24. července 2015 150,- Kč, poštou, elektronicky, převodem, složenkou, osobně v prodejně BREDY SPORT ČSA 7, Moravská Třebová

po termínu a v den konání závodu 200,- Kč při prezentaci

Poznámka: Rodinná trasa => startovné 30,- Kč za osobu při prezentaci v den závodu

Startovné zahrnuje: občerstvení v cíli, 2 - 3 občerstvovací stanice, zdravotní a pořadatelskou službu

PŘIHLÁŠKY:

Uzávěrka přihlášek do 24. července 2015 poštou, elektronicky, převodem, složenkou, osobně v prodejně BREDY SPORT ČSA 7, Moravská Třebová

Po tomto termínu lze pouze při prezentaci

Přihlášky je možné zasílat:

 • on-line : na bredy.cz, přihlášky zaslané elektronicky musí být při prezentaci předložené vlastnoručně podepsané s dokladem o zaplacení v daném termínu
 • písemně poštou: na adresu pořadatele BREDY s.r.o., ČSA 7, Moravská Třebová 571 01
 • osobně: od 1. června do 24. července 2015 (Po-PÁ od 9:00 – 12.00 a od 13.30 do 17:00 hod.) ve sportovní prodejně BREDY SPORT, ČSA 7, Moravská Třebová 571 01

Přihlášky telefonem, faxem nejsou možné!!!

Přihláška je platná pouze po zaplacení startovného.

V případě neúčasti se startovné nevrací.

ÚHRADA STARTOVNÉHO:

 • složenkou typu C (hotově) na adresu pořadatele: BREDY s. r. o., ČSA 7, Moravská Třebová 571 01, k přihlášce je nutné přiložit kopii ústřižku poštovní složenky.
 • hotovostním vkladem číslo účtu: 27-6039520297/0100 KB variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek) konstantní symbol: 333, k přihlášce je nutné přiložit kopii pokladní bankovní složenky.
 • bankovním převodem na účet číslo účtu: 27-6039520297/0100 KB variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek) konstantní symbol: 333 K přihlášce je nutné přiložit kopii výpisu z účtu nebo oznámení banky ověřené bankovním razítkem. Upozornění: kopie převodního příkazu není doklad o zaplacení!
 • hotově při osobní registraci ve sportovní prodejně na ČSA 7, Moravská Třebová 571 01

Platíte-li startovné za více osob najednou, pošlete všechny přihlášky v jedné obálce. Bez kopie dokladu o zaplacení je přihláška neplatná. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace. Bez řádného uvedení RČ není možné platbu identifikovat a přiřadit k příslušné přihlášce, tyto přihlášky budou považovány za neuhrazené. Rozhodným datem je datum na razítku podací pošty nebo datum podání platebního příkazu.

TRASY:

Dlouhá 80 km (převýšení 1460 m)

Krátká 50 km (převýšení 700 m)

Rodinná 20 km

V den závodu a během závodu není možná změna trati.

KATEGORIE:

trať 80 KM - Dlouhá ( červená )

J - junioři do 19 let (ročník narození 1996 a mladší)

ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 1996 a mladší)

M1 - muži 20 - 39 let (ročník 1995 až 1976)

M2 - muži nad 40 let (ročník 1975 až 1966)

M3 - muži nad 50 let (rok narození 1965 až 1956)

M4 - muži nad 60 let (rok narození 1955 a starší)

Ž1 - ženy 20 - 39 let (ročník 1995 až 1976)

Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1975 a starší)

Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii

trať 50 KM - Krátká ( žlutá )

J - junioři do 19 let (ročník narození 1996 a mladší)

ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 1996 a mladší)

M1 - muži 20 - 39 let (ročník 1995 až 1976)

M2 - muži nad 40 let (ročník 1975 až 1966)

M3 - muži nad 50 let (rok narození 1965 až 1956)

M4 - muži nad 60 let (rok narození 1955 a starší)

Ž1 - ženy 20 - 39 let (ročník 1995 až 1976)

Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1975 a starší)

Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii

 

trať 20 KM - Rodinná ( modrá )

J - junioři do 19 let (ročník narození 1996 a mladší)

ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 1996 a mladší)

M1 - muži 20 - 39 let (ročník 1995 až 1976)

M2 - muži nad 40 let (ročník 1975 až 1966)

M3 - muži nad 50 let (rok narození 1965 až 1956)

M4 - muži nad 60 let (rok narození 1955 a starší)

Ž1 - ženy 20 - 39 let (ročník 1995 až 1976)

Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1975 a starší)

Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii

Pro určení věkové kategorie je rozhodující ročník narození.

CENY:

Pro vyhlašované závodníky v každé kategorii věcné ceny.

PROGRAM ZÁVODU:

sobota 25. července 2015 7.00 - 08.30 prezentace na trať 80 km, 50 km a 20 km od 8.45 řazení na start - trať 80 km, 50 km a 20 km 9.00 START 80 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN 9.15 START 50 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN 9.30 START 20 km - fotbalové hřiště TJ SLOVAN od 15.00 vyhlášení vítězů všech kategorií + losování startovních čísel

20.00 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ – DISKOTÉKA Aquapark Pro závodníky na večerní akci VSTUP ZDARMA

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Nemocnice M. T., RZP M. T., ČČK Moravská Třebová

OBECNÁ PRAVIDLA:

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat soutěžní řád pro cyklistické závody na horských kolech.

Podmínkou účasti na závodu je řádně a pravdivě vyplněná přihláška. Svým podpisem na přihlášce nebo úhradou startovného účastník závodu souhlasí s podmínkami závodu a bere na vědomí:

 1. závod se jede za plného lesního a silničního provozu a bude dodržovat pravidla stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb.
 2. závodu se účastní na vlastní nebezpečí a ochranná cyklistická přilba je povinná
 3. pořadatel neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech závodníka, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě
 4. má viditelně upevněné přidělené startovní číslo na řídítkách a je povinen projet celou zvolenou trať závodu
 5. Závodníci nesmí upravovat startovní čísla, která jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu
 6. Souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních dat dle § 11 zákona č. 101/2000 sb. a souhlasí s uveřejněním souvisejících fotografií.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kola a věcí v prostoru startu/cíle. Účastníkům závodu doporučujeme lékařskou prohlídku před závodem a uzavřít pojistnou smlouvu k tomu účelu.

Závodníci mladší 18 let budou prezentováni pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce!

Výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle a konečná výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách. Protesty proti výsledkům je možné podat pouze v den závodu hodinu po dojetí posledního účastníka závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:

Pořadatel má právo nepřijímat přihlášky v den závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné vybraným závodníkům

KAŽDÝ ZÁVODNÍK OBDRŽÍ:

 • kvalitní občerstvení během závodu
 • v cíli závodu jídlo + nápoj (pivo nebo nealko)

Kompletní výsledky závodu budou uveřejněny nejpozději do 31.7.2015 na stránkách www.bredy.cz

OBČERSTVENÍ:

Občerstvovací stanice:

trať 80 km 3× Hušák, Křenov náměstí, Dětřichov hájenka

trať 50 km 2× Hušák, Křenov náměstí

Pitný režim:

 • iontový nápoj
 • voda

Jídlo:

SLOSOVÁNÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL:

Po vyhlášení vítězů všech kategorií budou losována všechna startovní čísla ze všech tratí. Seznam cen bude vyvěšen v prostoru prezentace.

Ceny budou předány výhradně proti startovnímu číslu.

ČASOVÝ LIMIT:

Časový limit osmdesátitikilometrové trati je stanoven na 6 hodin od startu závodu (po uplynutí limitu nebude závodník v cíli klasifikován) Po 15:00 hodině již nebude evidováno pořadí a čas závodníků.

OZNAČENÍ TRATĚ:

Tratě závodu jsou značeny, trénujte na nich i před závodem! Mapa závodu je uvedena na www.bredy.cz nebo bude k dispozici v obchodě BREDY SPORT Moravská Třebová

Značení trati bude dále doplněno před závodem žlutým (krátká trasa) a červeným terčíkem (dlouhá trasa) na bílém podkladu o délce cca 25 cm (vzor značení dlouhé a krátké trasy bude umístěn u prezentace).

UBYTOVÁNÍ:

Každý zájemce si objednává a hradí ubytování individuálně! Viz. odkaz ubytování

PARKOVÁNÍ:

Na všech parkovištích (mimo vyhrazená místa pro pořadatele), dále v přilehlých ulicích

INFORMACE:

Pavel Brettschneider, tel.: 731 603 987, pbrettschneider@mtrebova.cz

Zdeněk Kopetzký,     tel.: 724 302 916

 

Rozpis

START:

9.00 hodin 80 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

9.15 hodin 50 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

9.30 hodin 20 km rodinná trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ

CÍL:

Do 15.00 - fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR.TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

STARTOVNÉ:

do 24. července 2015 150,- Kč, poštou, elektronicky, převodem, složenkou, osobně v prodejně BREDY SPORT ČSA 7, Moravská Třebová

po termínu a v den konání závodu 200,- Kč při prezentaci

Poznámka: Rodinná trasa => startovné 30,- Kč za osobu při prezentaci v den závodu

Účastníci

25.07.2015 - typ závodu: XCM - autor: BREDY - 1876x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744