ERV pojišťovna
Oravský cyklomaratón

Oravský cyklomaratón

4. ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Oravských kopcov.
Maratón bude jedným z pretekov série Cyklomaratón, ktorá pozostáva zo 14-tich horských cyklomaratónov na Slovensku (www.cyklomaraton.sk).

Disciplína:XCM
Datum konání:SO 11. 6. 2011
Místo konání:Dolný Kubín, Slovensko
WWW stránky závodu:www.cykloklubdk.sk
Fotogalerie:Fotogalerie závodu

Propozice závodu

USPORIADATEĽ:
Cykloklub Dolný Kubín

SPOLUUSPORIADATELIA:
Mesto Dolný Kubín
Obec Malatiná
Obec Pucov
Materské centrum Píšťalka

BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:
Policajný zbor Slovenskej republiky
Mestská polícia Dolný Kubín
Horská záchranná služba
Horská služba Orava
Slovenský skauting 53. Zbor Gentiana
HK James Dolný Kubín
KST Pajta Malatiná

MIESTO:
Dolný Kubín

DÁTUM KONANIA:
sobota 11. 6. 2011

REGISTRÁCIA:
V Penzióne Koliba, Gäceľská cesta, Dolný Kubín
10. 6. 2011 od 18.00 do 20.00 hod.
11. 6. 2011 od 07.00 do 08.30 hod. pre dlhú trať, od 07.00 do 9.30 hod. pre krátku trať a trať "do pohody".
Pri registrácií si vyzdvihnete štartovné číslo a tašku s drobnými darčekmi od organizátora a sponzorov.

ŠTART:
9.00 hod. dlhá trať
10.00 hod. krátka trať a ťrať "do pohody"
Štart preteku bude na námestí P. O. Hviezdoslava, v miestach, kde sa prechádzal najväčší básnik slovenského národa.

ŠTARTOVNÉ:
pre prihlásených do 20. 5. 2011 – 13 EUR vrátane pamätného trička
pre prihlásených od 21. 5. 2011 – 15 EUR bez pamätného trička
V cene štartovného je štartovné číslo, balíček doplnkovej výživy Enervit, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, možnosť sprchy a umytia bicykla po dojazde do ciela, účasť na tombole, sprievodný program.
Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia.
Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

PRIHlÁSENIE:
Na prihlásenie máte niekolko možností (použite prosím iba jednu):

Internetom:
na pretek sa môžete prihlásiť on-line do 10. 6. 2011 do 12:00 hod. Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie.
Číslo účtu: 0323657576/0900, variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, specifický symbol: identifikačný kód, ktorý získate po registrácií.

Poštou:

na pretek sa môžete prihlásiť zaslaním čitateľne vyplnenej prihlášky na adresu: Cykloklub DK, M. R. Štefánika 2315, 026 01 Dolný Kubín. (adresa je uvedená aj na prihlaške) spolu s priloženou kópiou dokladu o zaplatení (ústrižok z poštovej poukážky, výpis z účtu, príp. prevodný príkaz, alebo doklad o hotovostnom vklade na účet) a to najneskôr do 1. 6. 2011. Číslo účtu: 0323657576/0900, variabilný symbol: identifikačný kód, ktorý získate po zaregistrovaní, alebo dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Platbu poštovou poukážkou akceptujeme do 1. 6. 2011 (treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie na webe).
- prihláška bez kópie dokladu o zaplatení je neplatná,
- ak platíte za viac osôb naraz, pošlite doklad o zaplatení a všetky prihlášky spolu v jednej obálke.
 
Pri prezentácii:
(pred Penziónom Koliba, Gäceľská cesta, Dolný Kubín)
10. 6. 2011 od 18.00 do 20.00 hod.
11. 6. 2011 od 07.00 do 08.30 hod. pre dlhú trať a od 07.00 do 9.30 hod. pre krátku trať a trať "do pohody".

Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlašky.

CENY:
Finančné odmeny obdržia prvý traja na krátkej trati a prvý traja na dlhej trati bez rozdielu kategórie.
Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v každej kategórii.
Cenu mesta Dolný Kubín obdržia prví pretekári z Oravy na obidvoch tratiach (okrem trate "do pohody") a tiež prvé ženy z Oravy na obidvoch tratiach (okrem trate "do pohody").
Vecné ceny obdržia aj najlepší traja Oravci na dlhej trati a 10-ti najlepší Oravci na krátkej trati.
Vyhodnotené budú aj Oravské baby.
Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň tromi učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch, ale body budú započítané do CMS série.

TOMBOLA:
Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení preteku.

STOPTIME:
Platí najmä pre cyklistov na dlhej trati (nepredpokladáme, že niekto z krátkej trate využije StopTime, o trati "do pohody" ani nepíšem). Pri otočke do druhého kola na Medzihradnom je StopTime 3:45 hodiny od štartu, tzn. že po 12:45 hod. už nikdo nebude pustený do druhého kola. Druhý StopTime je na občerstvovačke v Malatinej v druhom kole (po druhom prejazde cez malatinský amfík) 5:30 hodiny od štartu, tzn. že po 14:30 hod. už budú na tomto mieste pretekári stiahnutí z trate.

PODMIENKY ÚČASTI:
- povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku,
- štart na vlastné nebezpečenstvo,
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené,
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie,
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati,
- ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil,
- preteky sa konajú za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
- zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku.

Cyklomaratón bude prebiehať podľa platných pravidiel Cyklomaratónskej MTB série a súťažného poriadku pre MTB maratóny.
Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku.
Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovyní so stratou všetkých práv.
Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 10 EUR do 15 minút po zverejnení výsledkov.

Oravský maratón sa koná za každého počasia.

Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Oravského maratónu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny. Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.

Rozpis

KATEGÓRIE:
ELITE - Muži (slovenský pohár XCM), dlhá trasa (maratón)
ELITE - Ženy (slovenský pohár XCM), dlhá trasa (maratón)
MD - Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón)
SD - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón)
VD - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, dlhá trasa (maratón)
ŽD - Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón)

JrL - Juniori (slovenský pohár XCM), krátka trasa (polmaratón)
KJL - Juniorky (slovenský pohár XCM), krátka trasa (polmaratón)

KtK - Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa (polmaratón)
JrK - Juniori od 17 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
JaK - Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)
MK - Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
SK - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
VK - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, krátka trasa (polmaratón)
W2K - Muži (weteráni) nad 60 rokov, krátka trasa (polmaratón)
ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)
DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)
LK - Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón)

PM - Muži trať "do pohody", všetky vekové kategórie
PZ - Ženy trať "do pohody", všetky vekové kategórie

Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

Účastníci

11.06.2011 - typ závodu: XCM - autor: Franto_01 - 1660x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744