ERV pojišťovna
Porubajk

Porubajk

14. ročník MTB maratonu pro širokou veřejnost

Trasy 68 a 38 km pro dospělé, 10 a 3 km pro děti.

Soutěže školních, rodinných a firemních týmů.

Start je na městském bulváru v Ostravě Porubě, ale ihned se všechny trasy noří do blízkých lesů, projíždějí traily, vyjíždějí sjezdovky, brodí potoky, ta nejdelší se těsně přiblíží Opavě, všechny se opět setkávají v cíli v kampusu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Disciplína:XCM
Datum konání:PÁ 08. 10. 2021
Konec závodu:09. 10. 2021
Místo konání:Ostrava Poruba, Česko
WWW stránky závodu:www.porubajk.cz

Propozice závodu

TRASY A KATEGORIE
68 km
- muži narozeni do 1992:           do 29 let
- muži narozeni 1991 – 1982:     30 – 39 let
- muži narozeni 1981 – 1972:     40 – 49 let
- muži narozeni 1971 - 1962:      50 - 59 let
- muži narozeni 1961 a starší:     60 let a více
- ženy narozené do roku 1982:    do 39 let
- ženy narozené 1981 a starší:     nad 40 let let
38 km
- muži narozeni 2006 a starší:            15 a více
- ženy narozené 2006 a starší:            15 a více
- studenti VŠ
- studentky VŠ
- ZŠ TÝMY
- SŠ TÝMY
10 km
-děti 7 až 9 let
-děti 10 až 12 let
-děti 13 až 15 let
3 km
- rodiče s dětmi do 10 let, VČETNĚ SEDAČEK A VOZÍKŮ (alespoň jedno dítě musí být narozeno do roku 2010)
- nesoutěžní kategorie

TÝMOVÉ SOUTĚŽE

Týmy základních škol – 4 členné týmy jen na trase 38 km: 3 žáci / žákyně(do 15 let) z jedné školy s 1 dospělým (rodič, pedagog, student),Pro soutěže školních týmů je rozhodující čas dojezdu 4.člena týmu v cíli. Nehodnotí se součet časů jednotlivých členů týmu. Členové týmu nejsou hodnoceni v individuálním pořadí.
Prohlášení zákonného zástupce k vytištění: ZDE

Týmy středních škol– 4 členné týmy, jen na trase 38 km složené ze žáků jedné školy
Pro soutěže školních týmů je rozhodující čas dojezdu 4.člena týmu v cíli. Nehodnotí se součet časů jednotlivých členů týmu. Členové týmu nejsou hodnoceni v individuálním pořadí.

Firemní týmy - 4 členný tým, ve kterém musí být aspoň jedna žena. Nezáleží, kterou trasu jedete. Budete hodnoceni podle procenta odstupu za časem vítěze své trasy a součet vašich hodnocení v týmu dá celkové pořadí Vašeho týmu. Členové týmu jsou zároveň hodnoceni v individuálním pořadí. Pořadatel si vyhrazuje právo u oceněných týmů(vítězný a vylosovaný) ověřit, zda aspoň tři členové pracují v uvedené firmě.Firma,jejímž jménem závodíte nesmí mít na své jméno registrovaný cyklistický oddíl.

Rodinné týmy - Tým tvořený členy rodiny v kategoriích muž, žena (na trasách 68 nebo 38 km) a děti do 15 let (děti jen na 10km trase Porubáčku). Výsledek se počítá ze tří umístění (muž, žena dítě) pokud pojede více Vašich dětí, započítá se jejich průměrný výsledek. Nezáleží, kterou trasu z 68 a 38 km jedete . Budete hodnoceni podle procenta odstupu za časem vítěze své trasy a součet vašich hodnocení v týmu dá celkové pořadí Vašeho týmu. Členové týmu jsou zároveň hodnoceni v individuálním pořadí.STARTOVNÉ

na 68 km trati:
   - startovné na osobu ve výši 300,- Kč zaplacené do 18.2.
   - startovné na osobu ve výši 350,- Kč zaplacené 19.2.- 6.10.
   - startovné na osobu ve výši 400,- Kč zaplacené u prezentace
na 38 km trati:
   - startovné na osobu ve výši 200,- Kč zaplacené do 18.2.
   - startovné na osobu ve výši 250,- Kč zaplacené 19.2 – 6.10.
   - startovné na osobu ve výši 300,- Kč zaplacené u prezentace
Studenti VŠ pokud startují v kategorii VŠ na 38 km startovné 150,- Kč Žáci, SŠ a ZŠ startovné na 38 km trati neplatí, pokud startují v kategorii týmy SŠ a týmy ZŠ.
na 3 km a 10 km trati:
   - startovné zdarma


ZPŮSOBY PLATBY

1) převodem na účet 3506027001 / 5500, variabilním symbol: vygenerovaný v on-line přihlášce. Přihláška podaná osobně bude přijata pouze se zaplacením startovného.

PŘIHLÁŠKY A ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ
Na 68 km, 38 km 10 km a 3 km trati a běhu

 ON LINE na adrese:     www.porubajk.cz

Přihlášky je možné kopírovat.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK ON LINE
Na 68 km, 38 km, 10 km a 3 km trati do 6.10.2021 včetně.
Po tomto datu je možné se přihlásit při prezentaci před startem:

PREZENTACE - vyzvednutí čipu, startovního čísla
8. října 16:00 – 20:00 Hlavní třída u startu(bistro Florida) (kruhová)
9. října 7:00 – 9:30 Hlavní třída u startu(bistro Florida)
Přihlašující se do kategorie – VŠ student – nutný doklad o studiu (např. index, potvrzení o studiu-např.karta ISIC apod.)

CENY-FINANČNÍ BONUS
5.000,- Kč               BONUS pro nejrychlejší čas na 68 km
10.000,- Kč              BONUS pro školu nejrychlejšího ZŠ TEAMU na 38 km
10.000,- Kč              BONUS pro školu nejrychlejšího SŠ TEAMU na 38 km
5.000,- Kč               BONUS pro nejrychlejšího studenta VŠ na 38 km
5.000,- Kč               BONUS pro nejrychlejší studentku VŠ na 38 km
Věcné ceny pro první tři místa v každé kategorii na 68 km , 38 km a 10km a běhu
Vítězný tým soutěží rodinných a firemních týmů vyhrává víkendový wellness pobyt v hotelu DUO na Horní Bečvě.
V nesoutěžní kategorii na 3 km „Rodiče s dětmi“ všichni závodníci v cíli obdrží věcnou cenu.

CHARAKTERISTIKA TRATÍ

68 km a 38km
Start je na Hlavní třídě v Ostravě Porubě, pak do lesoparku za Myslivnou a po průjezdu největšího venkovního koupaliště ve střední Evropě, koupaliště SAREZA následuje výjezd sjezdovkou Skalka, dále se jede směr Mexiko, Hýlov, Kyjovice. U Panského mlýna se tratě rozdělují, trasa 35km jede směrem na Pustou Polom, trasa 68km pokračuje malebným hlubokým údolím říčky Setiny až k nejvyššímu bodu trati (499m n.m.) v těsné blízkosti Jakubčovic. Z Jakubčovic pak sjezd směrem na Raduň do Podvihova, z něj do Nových Sedlic, ze kterých se nejdelším kopcem na trati závodníci dostanou ke druhé občerstvovací stanici v Pusté Polomi, kde se obě trasy opět spojují a pokračují rychlým spádem do cíle. Cíl závodu je opět v areálu VŠB-TUO. Nejpodstatnější část tratě vede po zpevněných lesních cestách.
10km
Trasa má prvních 4,5 km shodných s trasami dospělých a v porubském lesoparku se oddělí a pokračuje lesními stezkami, částečně totožnými s dospělými. Dojezd do cíle má stejný jako dospělí.
3km
Trasa povede v prostoru startu hlavního závodu na Hlavní třídě, trasa má 3 okruhy, a tak malí závodníci mohou jet za stálého obdivu a pozvbuzování svých rodičů a známých. Trať vede převážně po asfaltových chodnících.

PODMÍNKY ÚČASTI
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu. V exponovaných místech trati budou silniční dopravu koordinovat pořadatelé a Policie ČR.
Čas bude měřen pomocí elektronických čipů.
Účastník je povinen používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.
Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby (týmy). Prohlášení zákonného zástupce k vytištění: ZDE
Každý závodník/závodnice může soutěžit pouze v jedné z kategorií.

VÝSLEDKY
Neoficiální výsledky budou zveřejňovány v průběhu závodu.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin na www.porubajk.cz


POZNÁMKY A DOPORUČENÍ
V případě zrušení závodu z vyšší moci (zemětřesení, povodeň apod.) se startovné nevrací.
Závodníci jsou si vědomi, že úmyslné šíření nakažlivé nemoci může být kvalifikováno jako úmyslný nebo nedbalostní trestný čin (§152, §153). (pokud jste v nařízené karanténě je Vaše účast proti zákonu)
V případě změny kategorie při prezentaci se platí poplatek 50,- Kč

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.

Rozpis

START ZÁVODU - 9. 10. 2021, Hlavní třída v Ostravě Porubě
10:00 - 68 km
10:05 - rodiče s dětmi, ihned po startu závodu na 68km
11:00 - 38 km,
11:15 - 10km žákovský závod

Účastníci

Hejtmánek
08.10.2021 - typ závodu: XCM - autor: maraton porubajk - 431x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744