ERV pojišťovna
ŠkodaBike marathon

ŠkodaBike marathon

8. ročníku plzeňského ŠKODA BIKE marathonu se pojede v sobotu 14.5.2011. Připravena je atraktivní trať s průjezdem areálu plzeňské Škodovky v Doudlevcích zpestřená netradičními průmyslovými překážkami i částmi v přírodním terénu.
Vyberte si délku tratě: 60km, 30km, 6km.
Speciální bonusy pro vítěze.

Disciplína:XCM
Datum konání:SO 14. 5. 2011
Místo konání:Plzeň, Česko
WWW stránky závodu:www.skodabike.cz

Propozice závodu

P R O P O Z I C E


8. ročník závodu na horských kolech

ŠKODABIKE marathon 2011


14. května 2011, Plzeň

P R O    Š I R O K O U   V E Ř E J N O S T

POŘADATEL:

SUMMIT DRIVE, s.r.o.
IČ:26 34 46 70
gsm: 739 640 787, fax: 377 445 283, www.summit-drive.cz

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
  Předseda výboru:    Josef Bernard
  Ředitel závodu:   Jan Trávníček
  Velitel tratě:    Luboš Charvát
  Tiskový mluvčí:   Pavel Novák

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Podmínky účasti
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu. V exponovaných místech trati, budou silniční dopravu koordinovat pořadatelé a policie.
Čas bude měřen pomocí elektronických čipů.
Účastník je povinen používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.
Závod mohou absolvovat pouze osoby, kterým je v den závodu 18 let a více.

Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby (týmy).

KATEGORIE
60 km
muži narozeni do 1982    do 29 let
muži narozeni 1981 – 1972    30 – 39 let
muži narozeni 1971 – 1962    40 – 49 let
muži narozeni 1961 a starší    50 let a více
ženy

30 km
ZŠ TÝMY – 4 členné týmy – 3 žáci / žákyně z jedné školy s 1 dospělým (rodič, pedagog, student)
SŠ TÝMY – 4 členné týmy složené ze žáků jedné školy
studenti VŠ
studentky VŠ
muži narozeni 2000 a starší      11 a více
ženy narozené 2000 a starší      11 a více

6 km
rodiče s dětmi do 10 let (alespoň jedno dítě musí být narozeno do roku 2001)
=> nesoutěžní

STARTOVNÉ
na 60 km trati:
   - startovné na osobu ve výši 200,- Kč zaplacené do 4.5.
   - startovné na osobu ve výši 350,- Kč zaplacené 5.5. – 14.5.

na 30 km
   - startovné na osobu ve výši 100,- Kč zaplacené do 4.5.
   - startovné na osobu ve výši 150,- Kč zaplacené 5.5. – 14.5.

Studenti VŠ, SŠ a ZŠ startovné na 30 km trati neplatí, pokud startují v kategorii pro VŠ, týmy SŠ a ZŠ.

a 6 km trati:
   - startovné za 1 tým ve výši 100,- Kč zaplacené do 4.5.

   - startovné za 1 tým ve výši 150,- Kč zaplacené 5.5. – 14.5.

Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu. Občerstvení v průběhu závodu (60 km – 2 x, 30 km - 1x) a v cíli závodu guláš a nápoj. Dále pak asistenční servis, upomínkový předmět pro prvních 800 přihlášených.

Přihlášky

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ
Na 60 km, 30 km a 6 km trati

1) OSOBNĚ do 7.5.2011 na adrese:
      HANNAH
      Outdoor centrum
      Americká 54
      301 00 Plzeň

2) ON LINE do 7.5.2011 na adrese:     www.skodabike.cz

3) PŘI PREZENTACI před startem:
13. května 16:00 – 22:00, prostor startu a cíle (areál ŠKODA SPORT PARKU)
14. května 6:00 – 8:00, prostor startu a cíle (areál ŠKODA SPORT PARKU)


Přihlášky je možné kopírovat. Přihlášky na 60 km a 30 km trať budou on-line přijaty po připsání startovného na bankovní účet č.: 81 35 66 001 / 5500 pod variabilním symbolem: rodné číslo startujícího, konstantním symbolem: 558, specifickým symbolem: 111. Přiřazování plateb k přihláškám probíhá podle rodného čísla, proto se musí shodovat.
Přihláška podaná osobně bude přijata pouze se zaplacením startovného.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
SUMMIT DRIVE, s.r.o.
E-banka, Plzeň, číslo účtu: 81 35 66 001 / 5500
variabilní číslo:    rodné číslo (10 místné číslo bez lomítka)
konstantní symbol:    558
specifický symbol:    111


ZPŮSOBY PLATBY
1) převodem na účet
2) osobně v outdoorovém centru HANNAH, Americká 54, Plzeň

V případě neúčasti se startovné nevrací.


PREZENTACE
1) V pátek 13.5. mezi 16:00 – 22:00 v prostoru startu a cíle (areál ŠKODA SPORT PARKU)
2) V sobotu 14.5. mezi 6:00 – 9:30 v prostoru startu a cíle (areál ŠKODA SPORT PARKU)


Při prezentaci je nutné prokázat svoji totožnost – občanský průkaz, PAS, VŠ index.


STARTOVNÍ ČÍSLA
- budou přidělována podle jednotlivých kategorií vzestupně, podle datumu došlých přihlášek
- pořadatel si vyhrazuje právo přidělit 100 startovních čísel dle vlastního uvážení.


ČASOMÍRA
Měření časů bude provedeno provedeno elektronickou časomírou. Čipy obdrží závodníci při prezentaci A ODEVZDAJÍ V CÍLI ZÁVODU. U týmů se měří čas posledního člena.


ČASOVÝ HARMONOGRAM
do 7.5.    podání přihlášek

13.5.   16:00 – 22:00     prezentace + poslední přihlášky v místě startu

14.5.   6:00 – 8:00     poslední přihlášky v místě startu

6:00 – 9:30   prezentace

9:30 – 10:00   řazení na startu

10:00    start na 60 km
10:05    start na 30 km
10:10    start na 6 km
10:20    předpokládaný dojezd vítězů 6 km

11:10    přepokládaný dojezd vítězů 30 km

12:15    přepokládaný dojezd vítězů 60 km

14:00   slavnostní vyhlášení vítězů, slosování startovních čísel o ceny

16:00    uzavření tratě

CHARAKTERISTIKA TRATĚ

60 km – start ve ŠKODA SPORT PARKU, průjezd areálem ŠKODOVKY v Doudlevcích, přejezd do Hradiště, Černic, výjezd ke hradu Radyně, sjezd do Šťáhlav, zámek Kozel, k zříc. Hradu Lopata, k Rakové, výjezd na Maršál, sjezd do Šťáhlav, výjezd pod Radyni, Černice, Hradiště, cíl ve ŠKODA SPORT PARKU
30 km – start ve ŠKODA SPORT PARKU, průjezd areálem ŠKODOVKY v Doudlevcích, přejezd do Hradiště, Černic, výjezd ke hradu Radyně, sjezd pod Radyni, Černice, Hradiště, cíl ve ŠKODA SPORT PARKU
6 km – start ve ŠKODA SPORT PARKU, průjezd areálem ŠKODOVKY v Doudlevcích, přejezd na Homolku, cíl ve ŠKODA SPORT PARKU

Část tratě vede skrze průmyslový areál plzeňské ŠKODOVKY, s několika umělými průmyslovými překážkami. Nejpodstatnější část tratě vede po lesních a nezpevněných cestách.


CENY

5.000,- Kč     BONUS pro nejrychlejší čas na 60 km

10.000,- Kč     BONUS pro školu nejrychlejšího ZŠ TEAMU na 30 km

10.000,- Kč      BONUS pro školu nejrychlejšího SŠ TEAMU na 30 km

5.000,- Kč      BONUS pro nejrychlejšího studenta VŠ na 30 km

5.000,- Kč      BONUS pro nejrychlejší studentku VŠ na 30 km


Speciální cena je vypsána pro nejrychlejší/ho zaměstnance/kyni společností ŠKODA INVESTMENT a. s. (ŠKODA TRANSPORTATION a. s., ŠKODA ELECTRIC a. s., ŠKODA VAGONKA a. s., VÚKV, a. s., Pars nova, a. s., MOVO s. r. o., POLL, s.r.o., Sibelektroprivod, GANZ – ŠKODA K.Zrt., ŠKODA ICT s.r.o.) na 60 km trati a na 30 km trati.

Věcné ceny pro první tři místa v každé kategorii na 60 km a 30 km.

V nesoutěžní kategorii na 6 km „Rodiče s dětmi“ všichni závodníci v cíli obdrží věcnou cenu.

Každý závodník/ce může soutěžit pouze v jedné z kategoríí.

Věcné ceny budou také losovány ze startovních čísel v průběhu slavnostního vyhlášení.


VÝSLEDKY

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány v průběhu závodu.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin na www.skodabike.cz


PARKOVÁNÍ
V prostoru závodu budou vyznačeny parkovací plochy. Pořadatelé budou koordinovat parkování na těchto plochách. V případě nevhodně zaparkovaného vozu, bude vůz odtažen. PARKOVÁNÍ KDEKOLIV NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH BUDE POKUTOVÁNO!

P1 – pravý jízdní pruh Mostní ulice ve směru na Slovany
P2 – příjezdová komunikace ke společnosti Vodárna Plzeň
P3 – Mlýnské nábřeží
P4 – Průmyslová ulice od Zborovské v pravém jízdním pruhu - jedním kolem na chodníku.


POZNÁMKY A DOPORUČENÍ
V případě zrušení závodu z vyšší moci (zemětřesení, povodeň atd) se startovné nevrací.
V případě změny kategorie se platí poplatek 200,-Kč

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.

Rozpis

ČASOVÝ HARMONOGRAM
do 7.5.    podání přihlášek

13.5.   16:00 – 22:00     prezentace + poslední přihlášky v místě startu

14.5.   6:00 – 8:00     poslední přihlášky v místě startu

6:00 – 9:30   prezentace

9:30 – 10:00   řazení na startu

10:00    start na 60 km
10:05    start na 30 km
10:10    start na 6 km
10:20    předpokládaný dojezd vítězů 6 km

11:10    přepokládaný dojezd vítězů 30 km

12:15    přepokládaný dojezd vítězů 60 km

14:00   slavnostní vyhlášení vítězů, slosování startovních čísel o ceny

16:00    uzavření tratě

Účastníci

kaja06 | Tunat
14.05.2011 - typ závodu: XCM - autor: skodabike - 3090x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744