ERV pojišťovna
Zděchovský Krpál 2017

Zděchovský Krpál 2017

Rádi oznamujeme všem závodníkům, že druhý ročník závodu Zděchovský Krpál 2017 se uskuteční 24. 6. 2017.
Prvního závodu se zúčastnilo 47 závodníků. Díky kladným ohlasům a velkému zájmu o druhý ročník bude závod omezen počtem 150 soutěžících. Všichni, kteří byli spokojeni v loňském roce, jak s profilem tratě, její délkou a převýšením, doufáme že potěšíme informací, že této trase zůstáváme věrní i v letošním roce. Délka tratě je 25 km s převýšením přes 850 mnm.

Startovné on-line 200Kč, na místě závodu 300Kč.

Závod odstartujeme v sobotu 24.června 2017 v 11:00 hodin dopoledne ve sportovním areálu u koupaliště Zděchov. 
Registrace on-line do závodu bude ukončena 22. 6. 2017 ve 23:59hod.

Trať je vedena po asfaltové cestě 2km, následně přechází v louky a lesní cestu 3km, poté přechází v asfalt 3km, šotolina 2km, lesní cesty a pěšiny 13km a ukončena bude sjezdem po 2km upraveném bike trailu Tanečnica.

Disciplína:XC
Datum konání:SO 24. 6. 2017
Místo konání:Zděchov 75607, Česko
WWW stránky závodu:h5bike.cz/registrace/index.php

Propozice závodu

Účastníkem závodu horských kol Zděchovský Krpál může být osoba, která splní následující podmínky:

 1. Vyplní přihlašovací formulář uvedený na internetové stránce www.h5bike.cz.
 2. Vyplnění elektronické přihlášky a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 3. Účastník tím potvrzuje níže uvedená pravidla závodu.
 4. Uhradí startovné do konce registrace 22.6.2017 23:59 hod (startovné se nevrací).
 5. Potvrdí podmínky – pravidla závodu zaškrtnutím kolonky při on-line registraci.
 6. Registraci lze uskutečnit, a to pouze s dostatečným předstihem (startu) i v den závodu.
 7. Účastníci mladší 18-ti let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce.
 8. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit / odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno).
 9. Každý účastník startuje na vlastní odpovědnost. 
 10. Každý účastník je povinen při jízdě použít certifikovanou bezpečnostní cyklistickou přilbu, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu.
 11. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
 12. Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
 13. Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.
 14. Každý účastník může startovat na horském nebo trekingovém kole v dobrém technickém stavu se dvěma na sobě nezávislými brzdami, s koly ne většími (přední i zadní) než průměr 29 palců.
 15. Závodník smí závod absolvovat pouze s jedním kolem, poháněným výhradně lidskou silou – kontrola vedoucím pořadatelem MTB před startem.

STARTOVNÉ:

200Kč při online registraci
300Kč při registraci na místě

Cena startovného se hradí v den závodu.
Po zaplacení startovného občerstvení a vstup na koupaliště zdarma.
LIMIT PRO ZÁVOD JE STANOVEN NA 150 ÚČASTNÍKŮ.

 

PRAVIDLA ZÁVODU

Poškození a úpravy startovního čísla znemožňující identifikaci rozhodčími se trestá časovou penalizací. Startovní čísla nejsou vázána na přihlášku, ale jsou nepřenosná na jinou osobu.

Start bude hromadný, průjezd středem obce bude řízen safety car. Startovní prostor zůstane otevřen 15 minut od startu závodu. Závodníci, kteří vystartují po limitu, nebudou zařazeni do výsledkových listin. Časový limit dojezdu do cíle je do 17:00 hodiny. Trasa bude označena a zajištěna organizátory a zdravotníky. Na trase budou průjezdní kontroly. Neprojetí kontroly se trestá diskvalifikací. Na trase a v cíli (sportovní areál) závodu Zděchovský Krpál budou občerstvovací stanice. Přísný zákaz odhazování odpadků mimo úklidové zóny (sportovní areál, občerstvovací stanice). Při porušení tohoto zákazu může dojít k diskvalifikaci daného závodníka. Každá oprava kola na trati nebo čekaní musí být provedeno na okraji trati tak, aby neomezovalo a neohrožovalo ostatní účastníky.

Odstoupení ze závodu:

Závodník, který chce odstoupit v průběhu závodu Zděchovský Krpál, nezáleží přitom na příčinách jeho odstoupení, je povinen toto nahlásit v závodní kanceláři. V případě, že odstoupí ze závodu během závodu, je nutné toto nahlásit na HELP line: +420 737 639 623 jinak bude vyhlášeno pátrání záchranných složek. V případě, že v důsledku toho, že nenahlásíte odstoupení ze závodu pořadateli a bude vyhlášeno pátrání, veškeré výdaje pátrací akce hradí hledaný závodník. Doporučené vybavení závodníka Zděchovský Krpál je nejméně 0,5 litru tekutin, gely a energetické tyčinky, nářadí na opravu kola, náhradní duše a pumpička. Doporučujeme, aby každý účastník měl cyklocomputer nebo GPS a mobilní telefon.

Parkování je možné pouze ve sportovním areálu u koupaliště Zděchov. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).

Závod Zděchovský Krpál se jede po lesních cestách, pěšinách a trailu Tanečnica. Všichni závodníci na celé trase závodu musí jezdit dle svých schopností a dále musí dodržovat bezpečnostní pravidla při jízdě na horském kole. Závodníci musí být maximálně ostražití a musí brát v úvahu možný střet s vozidly a osobami (traktory, auty, dobytkem, lesní zvěří, místními obyvateli, turisty, apod.) na lesních a polních cestách, v okolí obydlí a na turistických chodnících. Pořadatel nenese odpovědnost za případné kolize a střety na trati.

Závod se koná bez ohledu na počasí. Pořadatel si osvojuje právo na změnu trati nebo zrušení závodu s ohledem na živelné a jiné pohromy z vyšší moci. Prosíme všechny závodníky, aby neznečišťovali odpadky trasu závodu a okolní přírodu. V případě odstoupení ze závodu pořadatel nevrací startovné. Účastníci závodu vyplněním on-line registrace nebo registrace v den závodu stvrzují, že byli seznámeni s propozicemi, právním ujednáním závodu a souhlasí s použitím svých osobních dat pro potřeby pořadatele. Pořadatel a hlavní rozhodčí si vyhrazují právo na vlastní výklad pravidel těchto propozic nebo jejich případnou změnu. Trasa závodu vede v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Závodníci se musí chovat v souladu s pravidly pohybu v CHKO. Závodníci se musí chovat ohleduplně k návštěvníkům, ostatním závodníkům i osobám pohybujících se na trati.

Pořadatel a všechny osoby s ním spolupracující a také osoby spojené s přípravou a organizací závodu nenesou odpovědnost ve vztahu k účastníkům za škody osobní, věcné a majetkové, které vzniknou před, v průběhu nebo po závodě.

Účastníci startují na vlastní odpovědnost.
Účastníci nesou odpovědnost osobní i právní za všechny způsobené škody.

Prostřednictvím tohoto prohlášení se účastník zříká vymáhání právních nároků nebo náhrad od pořadatele nebo jeho pověřených zástupců, v důsledku nehody nebo škody vzniklé v souvislosti se závody. Beru na vědomí, že budu dodržovat nařízení a pokyny pořadatele a pravidla uvedené v propozicích. Souhlasím s podmínkami účasti a přihlašuji se tímto na závody.

V případě startu mladistvých do 18-ti let se požaduje písemný souhlas rodičů nebo právních zástupců.

Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích nebo video záznamech souvisejících se závodem Zděchovský Krpál (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích nebo video záznamech souvisejících se závodem, jež je obvyklý pro účel dokumentace, propagace závodu, a to zejména rozmnožování a šíření propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.zdechovbike.cz a na facebookovém profilu H5Bike Zděchov, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let.

Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek. Závodník zároveň souhlasí se zveřejněním výsledků obsahující jeho osobní data v tisku, rádiu a televizi. Svou přihláškou potvrzuji, že jsem byl seznámen se všemi předpisy propozic závodu a že formulář přihlášky jsem vyplnil pravdivě za plného vědomí. Tímto vyslovuji souhlas s použitím svých osobních dat pořadateli.

Rozpis

Registrace on-line: spuštěna 5.4.2017 ukončena 22.6.2017

Registrace v den závodu: 9:00-10:30

Rozprava se závodníky: 10:30

Start: 11:00 hod

Konec: 17:00 hod

Kategorie: 15-39  40-59  60+  Hobby

Účastníci

24.06.2017 - typ závodu: XC - autor: Zvonda - 969x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744