Michal Sváček
Autor: Zahájení výstavy Sport Foto 2010
          0x