Gunn Rita Dahle
Autor: foto: Michal Červený
          0x