Kross - toto je opravna lakování a nalepených log
Autor: Jan Němec
          0x