Gaspiho rodinný výlet do Korutan
Autor: Gaspi & family
          0x