BMC Te02 zákaznická stavba - karbonová vidlice FRM
Autor: Petr Bureš
          0x