BMC Te02 zákaznická stavba - titanový košík
Autor: Petr Bureš
          0x