Mitas veloduše - výstup z první úrovně zpracování gumy
Autor: Petr Bureš
          0x