Mitas veloduše - výstup z druhé a finální fáze tlakového opracování
Autor: Petr Bureš
          0x