Milan Spěšný
Autor: Afxentia 2011 - 2. etapa
          0x