Ve feed zóně bylo těsno
Autor: Ostravský Chachar 2012 -
          0x