Martin Šíma tentokrát v roli komentátora
Autor: Ostravský Chachar 2012 -
          0x