Pavel Boudný, Jan Hruška
Autor: Kolo pro život - Oderská Mlýnice 2012:
          0x