Vítěz dlouhé Šely Polka Michelina Ziolkowska
Autor: Author Šela Marathon 2013:
          0x