Pavel Boudný mazácky po boku Barta Brentjense
Autor: Author Šela Marathon 2013:
          0x