první dělení na skupinky
Autor: Author Šela Marathon 2013:
          0x