Gunn Rita Dahle
Autor: Michal Červený
          0x