Jan Rajchart předává Tereze Huříkové
Autor: Jan Němec
          0x