zaplněný cílový prostor
Autor: Michal Červený
          0x