bydlik Svena Nyse
Autor: Michal Červený
          0x