Martin Stošek v cili
Autor: Michal Červený
          0x