Noel Niederberger
Autor: Michal Červený
          0x