Brandan Fairclough
Autor: Michal Červený
          0x