Ústecké schody 2016
Autor: Michal Červený
          0x