Andri Frischknecht dováží Švýcarům titul
Autor: Jaroslav Svoboda
          0x