Jára od startu plnej
Autor: Michal Červený
          0x