Smůla Lukase Fluckigera
Autor: Michal Červený
          0x