Jan Vastl se žene po Wawakovi
Autor: Miloš Lubas
          0x