Jaroslav Kulhavý obkroužil trať 3x
Autor: Miloš Lubas
          0x