Rastislav Baranek
Autor: Michal Červený
          0x