Souostředěná Pavla Havlíková
Autor: Jaroslav Svoboda
          0x