Defekt Haley Batten z prvního místa U23
Autor: Michal Červený
          0x