MS 2021 - short track - Ondřej Cink
Autor: Jan Němec
          0x