Tough cookie Emily Batty
Autor: Michal Červený
          0x