╚P XCO #1 2024 - David Friedel stylový, vÝtýzný
Autor: Jan Nýmec
          0x